Cystoskopi

Cystoskopi benyttes til å undersøke urinrøret og urinblærens innside.

Undersøkelsen brukes til utredning ved mistanke om kreft og ved kontroller etter kreftbehandling. Undersøkelsen kan også benyttes til å gjennomføre mindre inngrep.

Før undersøkelsen

Cystoskopi krever ingen spesielle forberedelser. Unntak fra dette er om det skal gjøres inngrep. Da kan lett narkose være nødvendig, og det kan hende at du må faste. Dette vil du få informasjon om fra stedet hvor cystoskopien skal gjennomføres.

Slik foregår undersøkelsen

Undersøkelsen gjøres ved at et tynt rørformet instrument med en lyskilde og en slags «kikkert» ytterst føres igjennom urinrøret og opp i urinblæren. Instrumentet kalles et endoskop. En smal tang kan føres gjennom endoskopet for å ta prøver og for å gjøre små inngrep.

Gjennom endoscopoet fylles blæren med veske for å få best mulig oversikt over blærens innside. Det kan også benyttes et farmasøytisk middel, Heksaminolevulinate, som settes gjennom røret og opp i blæren. Middelet inneholder fargestoffer som binder seg til kreftceller og disse vil dermed bli lett synlige ved undersøkelse gjennom endoskopet.

Undersøkelsen er ubehagelig, og du vil få lokalbedøvelse i urinrørsåpningen før den starter. Smertestillende og beroligende medisin kan også benyttes.

Det varierer hvor lang tid undersøkelsen tar, dette vil du få nærmere informasjon om.

Etter undersøkelsen

Du kan få noe blod i urinen og svie ved vannlating de første dagene etter cystoskopien. Det vil gradvis avta og forsvinne. Dersom blødningen blir økende, eller blodet koagulerer i urinrøret på en slik måte at du ikke får til å late vannet, må du kontakte lege.

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?