Ultralyd

Ved ultralyd brukes lydbølger for å fremstille kroppens indre organer.

Ultralyd er lydbølger som sendes inn i kroppen fra et lydhode. Lydbølgene har så høy frekvens at vi ikke kan høre dem. Når lydbølgene treffer kroppsvevet, oppstår et ekko. Ekkoet gjør at lydbølgene kommer i retur (reflekteres) til lydhodet, som fanger opp disse lydsignalene. Lydhodet kan både sende ut og ta imot ultralyd-signaler. Lydsignalene vises som levende svart-hvitt bilder på en skjerm. I noen tilfeller også som fargebilder.

Vevet i kroppen har forskjellig tetthet. Lydsignalene (ekkoene) som kommer tilbake til lydhodet, vil derfor variere med hvilke organ eller vevstyper ultralyden treffer. For eksempel gir beinvev og fettvev forskjellige ekko eller lydsignaler. De ulike vev og organer kan derfor som regel skilles fra hverandre på bildene som tolkes mens ultralydundersøkelsen pågår.

Ultralydbilder kan for eksempel vise fortetninger, svulster og cyster i vevet. Ultralyd brukes også ved celle eller vevsprøvetaking, da kan legen hele tiden se hvor nålen er.

Det er ikke kjent at ultralyd har skadelige bivirkninger og det er ingen strålingsrisiko som ved røntgen. Ultralyd har, i motsetning til røntgen, den fordelen at bilder kan fremstilles også av kroppens bløte organer, som for eksempel nyrer, lever og livmor. Luftfylte organer som lunger og tarm gir imidlertid utilfredsstillende bilder.

Slik foregår undersøkelsen

Forberedelsene vil variere ut i fra hvilket organ/område som skal undersøkes. Du vil få informasjon om dette i innkallingsbrevet.

Pasienten ligger vanligvis på en benk, og området som skal undersøkes må være avkledd. Det må være god kontakt mellom huden og lydhodet, derfor brukes alltid en slags gele på huden. Denne kan kjennes litt kald ut med det samme. Legen beveger lydhodet over det aktuelle området og det dannes et bilde på skjermen. Noen ganger kan det være nødvendig å sette inn ultralydkontrastvæske for å fremstille et bestemt område bedre. Dette gjøres gjennom en veneflon (plastrør) som legges inn i en blodåre.

Gjennomføringen av undersøkelsen tar mellom 15-60 minutter. Det avhenger av hvilket område det tas bilder av, om det gis kontrastvæske, og/eller om det skal tas vevs/celleprøve.

Etter undersøkelsen

Det kan være nødvendig med observasjon i etterkant hvis man har fått ultralydkontrastvæske eller etter noen typer vevs/celleprøver.

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?