Kreftforeningen behandler personopplysninger om medlemmer, givere, frivillige, kursdeltagere samt om kreftrammede og pårørende som får bistand og tjenester fra foreningen. Det er truffet særlige tiltak for behandling av sensitive personopplysninger, for eksempel helseopplysninger, som vil være naturlig å dele i enkelte av våre tilbud.

Behandlingen som både er elektronisk og på papir, gjennomføres i tråd med personopplysningsloven herunder EUs personvernforordning («GDPR») og tilhørende forskrifter. Dette omfatter tekniske og administrative tiltak, regelverk og kompetanse hos medarbeidere og frivillige.

Kreftforeningen ved generalsekretær Anne Lise Ryel er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Selv om mange av oppgavene knyttet til en slik behandling delegeres under den daglige drift, vil ikke dette gjelde ansvaret for behandling av personopplysninger.

Kreftforeningen har en koordineringsgruppe bestående av relevante personer fra IT-, juridisk-, administrasjonsseksjonen som har tilsyn med at kravene i personopplysningsloven overholdes internt.

Personopplysningsloven gir alle registrerte rett til å kreve opplyst hvilke personopplysninger som er registrert om deg, samt krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Christine Schjerven ved juridisk seksjon på telefon 21494921.

Besøksadresse: Kreftforeningen, Kongens gate 6, 0153 Oslo

Postadresse: Kreftforeningen, postboks 4 sentrum, 0101 Oslo

Fakturaadresse: Kreftforeningen c/o Fakturamottak, postboks 4350 Vika. 8608 Mo i Rana

E-post: post@kreftforeningen.no

Telefon: 21 49 49 21

Organisasjonsnummer: 951 812 528

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Under vil du få informasjon om hvilke formål vi samler inn og bruker dine personopplysninger til samt de rettslige grunnlaget for vår behandling.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke ut personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Eksempel på et lovlig grunnlag vil være et samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagring

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet et avtalt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med Christine Schjerven ved juridisk seksjon på telefon 21494921. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss på telefon 21 49 49 21.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig i vår personvernerklæring, på vår nettside.

Nettbasert behandling av personopplysninger

Vi har ulike ansvarlige som har det daglige ansvaret for de ulike portalene og løsningene for Kreftforeningens nettbaserte behandling av personopplysninger.

Informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler, ofte kalt cookies, er små tekstfiler som en nettside kan forespørre din nettleser om å lagre på din datamaskin. Når du besøker samme nettside igjen, vil nettleseren sende inn informasjonskapslene sammen med forespørselen om sideinnholdet. På denne måten vil nettsiden vite at det er samme bruker som besøkte siden tidligere.

Vårt behandlingsgrunnlag er GDPR artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Under er informasjon om formålet med behandlingene og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven §2-7b. 

Det er helt opp til deg om det skal lagres informasjonskapsler, og om disse skal sendes tilbake til nettsiden. Dette gjør du igjennom innstillinger i din nettleser. Se beskrivelse av hvordan i lenke under «slik administrerer du «informasjonskapsler». Informasjonskapsler slettes automatisk etter en viss tid, angitt av nettsiden.

Det brukes ofte informasjonskapsler når man logger inn på et nettsted, og enkelte sider vil derfor ikke fungere om man deaktiverer funksjonen.

Hvilke informasjonskapsler som brukes av tredjepartsløsninger, og til hvilke formål, kan endre seg. Kreftforeningen bruker Cookie Information AS sin løsning som til enhver tid gir en oversikt over hvilke informasjonskapsler som finnes på våre nettsider og hvilke formål de brukes til.

Se oversikt over alle våre informasjonskapsler

Slik administrerer du informasjonskapsler

Var denne siden nyttig?

Nederst på alle sider finner du funksjonen «Var denne siden nyttig?», der du frivillig kan gi tilbakemelding. Vi bruker informasjonen til å stadig forbedre innholdet på nettsidene. Informasjonen lagres anonymt i publiseringssystemet vårt, WordPress. Vi har ingen mulighet til å svare på spørsmål gjennom denne funksjonen, og ber deg derfor om å ta kontakt med rådgivningstjenesten for faglige råd og veiledning. Vi oppfordrer også til å ikke sende inn sensitive personopplysninger om deg selv eller andre gjennom denne funksjonen.

Økonomisk støtte

Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende. Søkere henvises til å registrere seg i søknadsportalen i systemet Insights. Insights brukes til å behandle søknader om økonomisk støtte og til å holde en oversikt over og følge opp støttemottakere og utarbeide statistikk. Her ber vi søkeren selv lage sitt eget brukernavn og passord, samt samtykke til behandling av personopplysningene. For å kunne behandle søknad om økonomisk støtte ber vi om person-, økonomiske- og helseopplysninger.

Dette er opplysninger vi trenger for å gjennomføre vår avtale med deg (GDPR art. 6.1b) og som vi innhenter ditt samtykke for å behandle (GDPR art. 9.2a).

Informasjonen man fyller ut i søknadsskjemaet er sensitiv, derfor behandler vi denne konfidensielt og i henhold til gjeldene regelverk for behandling av personopplysninger. De som ikke har anledning til å søke via søknadsportalen anbefaler vi å fylle ut papirversjon av søknadsskjema og sende dette per post. Papirdokumenter og elektroniske vedlegg som er eldre enn seks måneder slettes. Det er inngått en databehandleravtale med leverandør av systemet, Machina.

Finn nærmeste kontor

«Finn nærmeste kontor» funksjonen sender ved brukerens tillatelse stedsangivelse inn til en tjeneste som returnerer nærmeste kontor ut fra der brukeren befinner seg. Dette er opplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6.1a). Informasjonen som sendes er kun stedsangivelse, og dette lagres ikke. Selve tjenesten leveres av Google Maps.

Nyhetsbrev

Kreftforeningen sender ut nyhetsbrev omtrent én gang per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere navn og en e-postadresse. Vår behandling er enten basert på samtykke (GDPR art. 6.1a) eller berettiget interesse for eksisterende kundeforhold (GDPR art. 6.1f). Verktøyet vi bruker heter MailChimp, som er databehandler for nyhetsbrevet. Det er inngått databehandleravtale med leverandør. E-postadressen lagres også i vår database Winorg, og deles ikke med andre. Opplysningene slettes fra begge systemer når abonnementet stoppes eller e-postadressen blir inaktiv.

Rådgivningstjenesten (tidligere Kreftlinjen)

Rådgivningstjenesten er Kreftforeningens tilbud til alle som har spørsmål, eller ønsker å samtale rundt temaet kreft. Vi tilbyr råd, veiledning og støttesamtaler om kreft og om rettigheter gjennom telefon, chat, e-post, brosjyremateriale og personlig oppmøte.

Rådgivningstjenesten betjenes av spesialsykepleiere, sosionomer og jurister.

Alle skriftlige sensitive personopplysninger blir ivaretatt i systemet eDialog24. Dette er opplysninger vi trenger for å gjennomføre vår avtale med deg (GDPR art. 6.1b) og som vi innhenter ditt samtykke for å behandle (GPPR art. 9.2a). Vi har inngått databehandleravtale med leverandøren og alle opplysninger som lagres i eDialog24, blir automatisk slettet etter 72 timer.

Rettshjelpen

Kreftforeningens rettshjelp består av Kreftforeningens ansatte og frivillige jurister med variert erfaring blant annet fra pasient-, trygde- og forsikringsrettigheter, og er et gratis tilbud for kreftpasienter og pårørende. Tilbudet er frivillig, uforpliktende, gratis og alle jurister som jobber for dette tilbudet har fått grundig opplæring og har taushetsplikt. Rettshjelpen bistår ikke i økonomiske gjeldssaker eller med å sette opp testamentet.

Vi bruker saksbehandlingssystemet Advisor for registrering og behandling av saker. Det er inngått databehandleravtale med leverandør av systemet. Det er tilgangskontroll for saksbehandling og du må samtykke til behandling (GDPR art. 6.1a og art. 9.2a). Dine personopplysninger vil bli lagret så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er samlet inn for. Vi ber om at sensitiv informasjon ikke sendes på e-post.

Vardesenter

Vardesentrene er etablert av Kreftforeningen og helseforetakene, og har som formål å være møteplass for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. Det er frivillig å ta kontakt og møte opp på Vardesenterne. Alle som jobber i og for Vardesentrene uavhengig om det er senterkoordinator, fagpersoner fra helseforetakene, Kreftforeningen eller frivillige har fått god opplæring og har taushetsplikt. Det er også ulike tilbud og aktiviteter som arrangeres på Vardesenterne hvor det er ulike kontaktpersoner. Sensitiv informasjon skal ikke deles på e-post til kontaktpersoner. Vi samler inn personopplysninger knyttet til påmelding for ulike aktiviteter. Dette er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Dersom vi samler inn sensitive personopplysninger er dette basert på ditt eksplisitte samtykke (GDPR art. 9.2a). Lister og påmeldingsskjemaer oppbevares i låsbare skap og informasjonen deles ikke med andre.

Bestill eller last ned brosjyrer

På nettsiden kan du bestille brosjyremateriell ved å oppgi blant annet virksomhet, navn, e-post og postadresse. Dette er opplysninger vi trenger for å gjennomføre en avtale med deg (GDPR art. 6.1b). Bestillings informasjonen deles med vår samarbeidspartner Distribusjonspartner som sender ut brosjyremateriellet på vegne av Kreftforeningen. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av brosjyremateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle opplysninger bortsett fra antall og virksomhet slettes, disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk med formål kostnadskontroll og planlegging av videre behov for opptrykk.

Treffpunkt

Treffpunkt er et tilbud for barn og unge som har alvorlig sykdom i familien, eller som har mistet noen og kan ha god nytte av å møte andre i samme situasjon. Vi har ulike kurs og møteplasser for dette tilbudet rundt om i landet.

Vi samler inn personopplysninger knyttet til påmelding for ulike aktiviteter. Dette er opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Dersom vi samler inn sensitive opplysninger (helseopplysninger) er dette basert på ditt eksplisitte samtykke (GDPR art. 9.2a).

Tilbudet driftes av frivillige som har fått god opplæring og har taushetsplikt, samt fremvist politiattest.

På hvert distriktskontor har vi en kontaktperson som har et overordnet ansvar for at Treffpunktene i sitt distrikt ivaretar personvern og informasjonssikkerhet. Hvert Treffpunkt har egne gruppeledere som har ansvar for sitt Treffpunkt, og er den som har all direktekontakt med foreldre/barn. Det kommuniseres via e-post, SMS, telefon. Hvert Treffpunkt har en egen e-post og telefon som håndteres av gruppeleder.

Det er også gruppeleder som håndterer og har ansvaret for oppbevaring av personlig informasjon.

Treffpunkt er en åpen møteplass, og det er påmelding fra gang til gang.

Brukerpanel

Kreftforeningen har et brukerpanel bestående av personer som selv har krefterfaring, enten som pasient, pårørende eller etterlatt. Gjennom brukerpanelet får vi tilgang til kreftrammedes opplevelser, erfaringer, kunnskap og refleksjoner. Du melder deg inn i brukerpanelet ved å registrere deg elektronisk via en lenke til datainnsamlingsverktøyet SurveyXact. SurveyXact er levert av Rambøll, og det er inngått databehandleravtale med leverandøren. Ved å melde deg inn i brukerpanelet samtykker du til å få tilsendt et spørreskjema elektronisk opptil ti ganger pr. år. I tillegg kan du gi ditt samtykke til å dele din personlige historie som Kreftforeningen kan bruke i sitt informasjonsarbeid, i sitt pressearbeid og i utvikling av kreftomsorgstilbud.

Din deltagelse i brukerpanelet er basert på ditt eksplisitte samtykke (GDPR art. 6.1a og art. 9.2a).

Kreftforeningen behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og kravene Datatilsynet til enhver tid stiller. Svarene du gir vil alltid bli behandlet anonymisert og i aggregert form. Etter ett år slettes opplysningene du har lagt inn i panelet, og du må evt. registrere deg på nytt dersom du fremdeles ønsker å være paneldeltaker. Du kan når som helst melde deg ut av panelet. Kreftforeningen vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Hverdagshjelpen

Mange kreftrammede ønsker praktisk hjelp. Kreftforeningens tilbud Hverdagshjelpen tilbyr gratis praktisk hjelp igjennom frivillige. Våre frivillige som drifter dette tilbudet på vegne av Kreftforeningen har vært igjennom opplæring og signert taushetserklæring. For påmelding må man ringe rådgivningstjenesten på 21 49 49 21 eller fylle ut skjema på nettsiden til Kreftforeningen.

Kreftforeningen etterspør kontaktinformasjon og litt informasjon om hva slags type hjelp som er ønskelig. Vi ønsker også å vite om man har utstyret som trengs og om det er husdyr i huset.

Dette er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Dersom vi samler inn sensitive opplysninger (helseopplysninger) er dette basert på ditt eksplisitte samtykke (GDPR art. 9.2a).

Kreftforeningen koordinerer oppdrag sammen med de frivillige. Besøk registreres, men navn og kontaktinformasjon på oppdragsgiver/kreftrammet blir ikke registrert.

La meg hjelpe

På lameghjelpe.no kan du sende et kort med en tjeneste til noen du tror kan ha behov for det. Hvis du velger å sende kortet via post, går dine og mottakers opplysninger til Lundeby Gruppen over en SFTP-kobling. Kortene sendes i konvolutt til mottakers adresse. Om du sender via e-post, sendes kortet direkte til mottaker uten mellomlagring av opplysningene. Dette er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Det er utarbeidet databehandleravtale med leverandør. Om du velger å sende kortet via sosiale medier, ber vi deg være varsom for ikke å offentliggjøre mottakerens personopplysninger. Dine eller mottakers opplysninger brukes ikke til noe annet formål enn å sende kortene.

KOMP

Komp er et tilbud til eldre personer som har eller har hatt kreft. KOMP er en dataskjerm med innebygget teknologi som lar inviterte brukere dele bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler. Kreftforeningen låner ut KOMP til personer som har eller har hatt kreft. For å få tilsendt en KOMP må du fylle ut en låneavtale. Låneavtalen må sendes pr. post til Kreftforeningen. Ved mottak av låneavtale lagrer vi denne i vårt arkivsystem.

Dette er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Kreftforeningen registrerer brukeren mot den enkelte KOMP via webløsning levert av No Isolation. Kreftforeningen har inngått databehandleravtale med leverandør. Når KOMP leveres inn eller leieavtalen opphører slettes all informasjon som har vært lagret i enheten. 

Frivillig

Kreft berører alle. Vi trenger derfor frivillige med ulik erfaring og bakgrunn. Du behøver ikke erfaring med kreft – bare ha lyst til å bidra. Du må være over 18 år for å være frivillig. For å melde din interesse for å være frivillig og å se hvilke oppdrag vi har ledig, kan du gå inn på www.frivillig.no. Når du har fylt inn skjema sendes dette til kontaktperson i Kreftforeningen og du får en bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Videre følger avklaringssamtale, basiskurs, signering av avtale og aktivitetskurs.  Alle frivillige i Kreftforeningen signerer en samarbeidsavtale og taushetserklæring. I tillegg samtykker du til at vi registrerer deg i vår frivillighetsdatabase Frivillighetsportalen. Vår behandling er basert på ditt samtykke (GDPR art. 6.1a).

Det er inngått databehandleravtale med leverandør Noop og det er tilgangskontroller og min side funksjon hvor du selv administrerer personopplysningene.

Kreftforeningen, i samarbeid med andre, arrangerer ulike møteplasser og arrangementer for pasienter, pårørende, etterlatte, barn og ungdom ulike steder rundt om i landet. Det er ulike kontaktpersoner på de ulike aktivitetene. Alle ansatte og frivillige som drifter disse tilbudene i regi av Kreftforeningen har fått grundig opplæring og har taushetsplikt.

Vi ber om at sensitiv informasjon ikke sendes på e-post til kontaktpersonene.

Stafett for livet

Stafett for livet er en 24 timer lang stafett som arrangeres rundt om i landet. I stafetten deltar lag bestående av familier, venner, skoler, foreninger, arbeidsplasser og andre. Bak hvert lag er det en historie – et menneske som laget vil støtte eller minnes.

Kreftforeningen samler inn personopplysninger ved påmelding som navn, e-post adresse, mobilnummer. Dette er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Dersom vi ønsker å kommunisere med deg utover en eksplisitt stafett ber vi om ditt samtykke (GDPR art. 6.1a). 

Brukerreprepresentant-portalen

Brukerrepresentant-portalen er en database som inneholder oversikt over tidligere kreftpasienter og pårørende som bruker sin erfaring for å gi råd i utviklingen av helse- og velferdstjenesten i samarbeid med Kreftforeningen. Brukerrepresentanter logger seg inn ved å lage et eget passord, samt samtykke til videre behandling. Vår behandling er basert på ditt samtykke (GDPR art. 6.1a). Dersom vi samler inn sensitive opplysninger (helseopplysninger) er dette basert på ditt eksplisitte samtykke (GDPR art. 9.2a), Det er inngått databehandler med leverandør av portalen, Noop.

Forskning

Kreftforeningen utlyser forskningsmidler til forskning på kreft. For å søke må du registrere deg i vår søknadsportal SøknadsWeb. Her lager du eget brukernavn og passord. Søknaden registreres og behandles i systemet Insights, hvor leverandør er Machina. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden/gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Det er inngått databehandleravtale med leverandør.

Støtt Kreftforeningen

Kreftforeningen innhenter personopplysninger for å kunne ta imot gaver og støtte fra privatpersoner. Hvilke opplysninger vi samler inn er avhengig av omstendighetene, som for eksempel hvilken gavetype det gjelder. Typiske opplysninger vi har om registrerte personer er navn, adresse, kjønn, e-postadresse, mobilnummer, telefonnummer, fødselsdato og fødselsnummer. Fødselsnummer registreres slik at vi kan innberette gaver som gir skattefradrag til Skattemyndighetene.

Medlemskap

Et medlem i Kreftforeningen er en person som har inngått et medlemskap i foreningen. Et medlem betaler en fastsatt medlemsavgift en gang per år. En medlemsavgift er ikke en gave og gir ikke skattefradrag. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b)

Fast giver

En fast giver i Kreftforeningen er en person som har en avtale om å gi et fast beløp i faste intervaller. Det kan være månedlig, kvartalsvis, årlig eller annet avtalt intervall. Avtalen kan innebære automatisk trekk via AvtaleGiro eller eFaktura, eller tilsendt giro i post eller på e-post. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b)

Giver

En sporadisk giver eller aktiv giver, er en person som har gitt et beløp i løpet av siste tre år / 36 måneder. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b) eller har en berettiget interesse for eksisterende kundeforhold art 6.1f)

Minnegaver

Gaver gitt i forbindelse med begravelser registreres som minnegave. Da registreres opplysninger om giver, avdød og eventuelle pårørende. Opplysningene registreres for å kunne oppfylle giver og pårørendes forventninger i forbindelse med minnegaver.

Vi har en avtale med Mester Grønn om muligheten til å gi en minnegave ved kjøp av båre- og kondolansebuketter/kranser. Det er inngått databehandleravtale med leverandør.

Det er mulig å gi minnegaver via nettsider til begravelsesbyråer i Norge. Løsningen er levert av Adstate. Det er inngått databehandleravtale med leverandør. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b) eller har en berettiget interesse (GDPR art 6.1 f) som for eksempel å takke for gaven.

Gratulasjonsgaver

Gaver gitt i forbindelse med jubileum/gratulasjoner registreres som gratulasjonsgave. Da registreres opplysninger om giver, jubilant og anledning. Opplysningene registreres for å kunne oppfylle giver og jubilants forventninger i forbindelse med gratulasjonsgaver. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b) eller har en berettiget interesse (GDPR art 6.1f) som for eksempel å takke for gaven.

Min innsamling

Min Innsamling er en digital innsamlingsløsning som gir mulighet for å opprette din egen innsamling til inntekt for Kreftforeningen. Dette er frivillig og kan gjøres via Kreftforeningens elektroniske innsamlingsløsning levert av Aidbuilder Social Fundraising. Det er inngått databehandleravtale med leverandør.

For å lage en innsamlingsside må personen opprette en bruker på innsamling.kreftforeningen.no. Dette gjør innsamler ved å oppgi din epostadresse, dette er det eneste obligatoriske feltet ved registrering. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b)

Etter å ha logget inn kan en velge selv om man vil fylle ut de resterende feltene bedrift/team, fullt navn, mobilnummer, navn 2 (c/o, att.), gate og nummer, postnummer, sted. Vår behandling er da basert på samtykke (GDPR art. 6.1a).

Det er også en mulighet å opprette en bruker ved å logge på via Facebook. Da vil Kreftforeningen få tilgang til navn og epostadresse fra innsamler, her er det Facebooks egne retningslinjer som gjelder.

Aidbuilder deler personlige data med partnere som hjelper dem med å utføre kjernetjenester (for eksempel hosting, datalagring og sikkerhet) relatert til driften av nettstedet.

Sider, eller innsamlingsaksjoner, er ikke private, det er heller ikke en mulighet. Når du donerer penger kan du som giver velge om denne gaven skal være anonym eller ikke.

Som betalingsmetode kan en velge mellom faktura, kort eller vipps. Av kort aksepteres Visa og MasterCard. Betalinger behandles av Aidbuilders betalingsleverandør (Nets technology). Kun betalingsleverandøren har tilgang på kredittkortnummeret til giveren. Data behandlet av betalingstjenesteleverandøren er underlagt deres personvernregler.

Nettbutikk

Når du handler i Kreftforeningens nettbutikk, må du gi oss navn og adresseopplysninger som vi bruker til å få sendt deg varene du har bestilt. Vi ber deg også om en epostadresse, slik at vi kan få sendt deg en kvittering på varene, og et telefonnummer slik at vi kan nå deg dersom vi trenger å komme i kontakt med deg i forbindelse med din ordre. Vi bruker ikke disse opplysningene til annet enn å fullføre ordren din. Vi behandler opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b). Disse opplysningene lagres i nettbutikkens webløsning som ligger hos Idium som er Kreftforeningen sin databehandler. Opplysningene sendes derfra til Nettvarehotellet som sender ut ordren. Når ordren er sendt, slettes opplysningene fra Nettvarehotellet.

I nettbutikkens utsjekking har du mulighet til å legge til en pengegave til kreftsaken, i tillegg til varekjøpet ditt. Dersom du velger å legge til en gave, vil dine data også bli lagret i Kreftforeningen sin giverdatabase. Dette er fordi du har krav på skattefradrag for å gi gave til en frivillig organisasjon. Da må vi ta vare på dine giveropplysninger og vi vil også samle inn ditt personnummer slik at vi får rapportert skattefradraget til offentlige myndigheter. Vi behandler opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg (GDPR art. 6.1b) samt at vi er rettslig forpliktet til å rapportere slike opplysninger til offentlig myndighet (GDPR art. 6.1c) dersom man skal få skattefradrag. Se mer informasjon under «fødselsdato og personnummer». Hva du har kjøpt i nettbutikken, lagres ikke i giverdatabasen.

Påmeldingsløsning for kurs og tilbud i Kreftforeningen

Ved å melde deg på ulike arrangementer i denne løsningen vil Kreftforeningen behandle opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg (GDPR art. 6.1b). Kreftforeningen vil ikke dele opplysningene med andre, eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Det er utarbeidet databehandleravtale med driftsleverandør.

Jobb i Kreftforeningen

Kreftforeningen benytter seg av rekrutteringssystemet, Talent Recruiter levert av HR Manager for å registrere stillingssøknader. Kreftforeningen har inngått databehandleravtale med leverandøren. Vi ber deg lese vilkårene og samtykke til at din søknad kan behandles. Vår behandling er basert på ditt samtykke (GDPR art.6.1a).

Kreftforeningen i sosiale medier

Kreftforeningen har en aktiv konto i følgende sosiale medier: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat (@kreftforeningen), Blogg og YouTube. Vi administrerer også Facebook-siden, Instagram-kontoen, YouTube-kontoen og Twitter-profilen til Rosa sløyfe.

Tilstedeværelsen er viktig for organisasjonen på flere områder, blant annet brukermedvirkning, dialog med pasienter, pårørende og andre interessenter, informasjonsformidling og fundraising.

Administrator(ene) av våre sosiale medier er pliktet å sette seg inn i til enhver tid gjeldende regelverk og følge Kreftforeningens gjeldende rutiner og prosedyrer for innhenting og forvaltning av alle personopplysninger. Alle passord byttes jevnlig. Frivillige som bidrar på sosiale medier i kampanjeperioder får tilgang i et begrenset tidsrom. I forkant av dette gjennomgår de basiskurs, egen opplæring og signerer taushetserklæring. Etter endt aksjon fjernes deres administratortilgang på Facebook og vi bytter passord på de øvrige kanalene.

Vi overvåker og besvarer henvendelser i våre sosiale medier i arbeidstiden, samt frem til kl. 20.00 på alle hverdager. Vi fjerner offentlige kommentarer som inneholder sensitive personopplysninger om en identifisert tredjepart og oppfordrer våre følgere til å utvise sunn fornuft og forståelse for internetts rekkevidde i det de velger å publisere på sosiale medier. Vi kan bistå i håndtering av opplysninger du legger igjen hos oss, men videre deling er utenfor vår kontroll. Vi ber deg derfor tenke deg om før du deler personopplysninger åpent på nett.

Saksbehandling og arkiv

Kreftforeningen bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Public360 er et arkiv- og saksbehandlingssystem fra leverandøren Tieto som følger offentlige standarder (NOARK). Arkivleder er delegert det daglige ansvaret for systemet og papirarkiv i denne forbindelse, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette. Respektiv seksjonssjef følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene.

Kreftforeningen behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter til enhver tid gjeldende regelverk bl.a. personopplysningslov og arkivlov. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter saksbehandler i Kreftforeningen i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ etter lovhjemmel.

Fødselsdato og personnummer

Du har muligheten til å registrere ditt fødselsnummer i forbindelse med gaver gitt til Kreftforeningen. Gaven og fødselsnummeret innrapporteres til Skatteetaten, slik at du får skattefradrag for gaver. Det er frivillig å oppgi fødselsnummer, men uten dette kan du ikke få skattefradrag. Opplysningene lagres i vår giverdatabase Winorg.

Ved såkalt kjøp av adresser*, følger fødselsdato med adresseopplysningene. Disse lagres i vår giverdatabase dersom du betaler for eksempel gave eller medlemskap på tilsendt markedsmateriell. Dersom du ikke betaler, slettes alle opplysninger etter ca. 6 måneder.

*Kjøp av adresser er en praksis hvor organisasjoner eller kommersielle aktører kjøper tilgang adresselister over potensielle givere eller kunder fra en såkalt adressemegler. Disse adressene er vasket mot reservasjonslister i Brønnøysund og vår egen giverdatabase

Telefonhenvendelser og e-post

Ved å kontakte Kreftforeningen på post@kreftforeningen.no skjer dette via vanlig ukryptert e-post. Det er derfor viktig at dokumenter som inneholder sensitive opplysninger ikke sendes på e-post.
Dette gjelder all e-post til ansatte i Kreftforeningen.

Ved henvendelser via vårt sentralbord 21 49 49 21 logges telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen i vår telefonsentral.

Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse (GDPR art.6.1f) drift av systemet. Ansatte som sitter på vårt sentralbord har en oversikt over de siste mottatte samtalene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Besøk i Kreftforeningens lokaler og vitensenter

Besøkende til Kreftforeningens hovedkontor i Oslo registreres i vår resepsjon. Besøket føres opp på en liste i vår resepsjon. Listen er kun en registrering av besøket for å måle antall besøk og identifiserer ikke deg som privatperson.

I Kreftforeningens vitensenter teller vi antall besøkende elektronisk, men dette identifiserer ikke deg som privatperson.

For tilgang til Kreftforeningens lokaler kreves adgangskort. Alle lokasjoner er utstyrt med alarm tilknyttet vaktselskap.