Kreftforeningen behandler personopplysninger om medlemmer, givere, frivillige, kursdeltagere samt om kreftrammede og pårørende som får bistand og tjenester fra foreningen.

Vi har ikke innsikt i helseopplysninger for medlemmer og støttespillere. For våre omsorgstilbud behandler vi sensitive personopplysninger i tråd med gjeldende personvernregler.

Behandlingen som både er elektronisk og på papir, gjennomføres i tråd med personopplysningsloven herunder EUs personvernforordning og tilhørende forskrifter. Dette omfatter tekniske og administrative tiltak, regelverk og kompetanse hos medarbeidere og frivillige.

Kreftforeningen ved generalsekretær Anne Lise Ryel er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Selv om mange av oppgavene knyttet til en slik behandling delegeres under den daglige drift, vil ikke dette gjelde ansvaret for behandling av personopplysninger.

Kreftforeningen har en koordineringsgruppe bestående av relevante personer fra IT-, juridisk-, administrasjonsseksjonen som har tilsyn med at kravene i personopplysningsloven overholdes internt.

Personopplysningsloven gir alle registrerte rett til å kreve opplyst hvilke personopplysninger som er registrert om deg, samt krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Camilla Fosse ved juridisk seksjon på telefon 21494921.

Besøksadresse: Kreftforeningen, Kongens gate 6, 0153 Oslo

Postadresse: Kreftforeningen, postboks 4 sentrum, 0101 Oslo

Fakturaadresse: Kreftforeningen c/o Fakturamottak, postboks 4350 Vika. 8608 Mo i Rana

E-post: post@kreftforeningen.no

Telefon: 21494921

Organisasjonsnummer: 951 812 528

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Under vil du få informasjon om hvilke formål vi samler inn og bruker dine personopplysninger til.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke ut personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Eksempel på et lovlig grunnlag vil være et samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagring
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet et avtalt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med Camilla Fosse ved juridisk seksjon på telefon 21494921. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med oss på telefon 21494921.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig i vår personvernerklæring, på vår nettside.

Nettbasert behandling av personopplysninger
Vi har ulike ansvarlige som har det daglige ansvaret for de ulike portalene og løsningene for Kreftforeningens nettbaserte behandling av personopplysninger.

Informasjonskapsler/cookies
Informasjonskapsler, ofte kalt cookies, er små tekstfiler som en nettside kan forespørre din nettleser om å lagre på din datamaskin. Når du besøker samme nettside igjen, vil nettleseren sende inn informasjonskapslene sammen med forespørselen om sideinnholdet. På denne måten vil nettsiden vite at det er samme bruker som besøkte siden tidligere.

Det er helt opp til deg om det skal lagres informasjonskapsler, og om disse skal sendes tilbake til nettsiden. Informasjonskapsler slettes automatisk etter en viss tid, angitt av nettsiden.

Det brukes ofte informasjonskapsler når man logger inn på et nettsted, og enkelte sider vil derfor ikke fungere om man deaktiverer funksjonen.

Slik administrerer du informasjonskapsler

Førsteparts informasjonskapsler
Kreftforeningen.no plasserer fem informasjonskapsler på din datamaskin. Disse heter ASP.NET, SessionIdsession_lv_a_lv_p, og _lv_w. Dette gjøres for å holde tråd i brukerflyten. Informasjonskapselen session og de som begynner på _lv sjekker hvordan videoinnhold påvirker brukerflyten. Alle informasjonskapslene slettes ved utløp av økten.

Google Analytics
Analyseverktøyet Google Analytics plasserer syv informasjonskapsler på din datamaskin. En av disse heter collect, to av de starter med ads/ og de andre begynner med _g. Dette gjøres for å samle inn statistikk om trafikken på sidene. Informasjonskapselen _ga slettes etter to år, og alle de øvrige slettes ved utløp av økten.

Google Tag Manager
Google Tag Manager plasserer en informasjonskapsel på din datamaskin. Den heter nmstat. Dette gjøres for å sjekke om du har vært på nettsiden tidligere, og den slettes etter 999 dager.

Siteimprove
Analyseverktøyet Siteimprove plasserer tre informasjonskapsler på din datamaskin. Disse heter siteimprovesesheat.aspx og image.aspx. Dette gjøres for å samle inn statistikk om sidenes brukervennlighet. Informasjonskapslene slettes ved utløp av økten.

Facebook Pixel
Facebook plasserer tre informasjonskapsler på din datamaskin. Disse heter frtr og impression.php/#. Dette gjøres for å samle publikum for annonsering på Facebook og for å se sammenheng mellom besøkende av nettsiden og besøkende på våre sider på Facebook. Informasjonskapselen tr slettes etter tre måneder og fr slettes ved utløp av økten.

Adform
Adform plasserer fire informasjonskapsler på din datamaskin. Disse heter 0Ccid og uid. Dette gjøres for å optimalisere visning av nettannonser. Informasjonskapslene cid og uid slettes etter to måneder, C slettes etter en måned, og 0 slettes ved utløp av økten.

Youtube
Hvis man besøker en side som inneholder en video fra YouTube vil det plasseres tre informasjonskapsler på din datamaskin, uavhengig av om du ser på videoen. Disse heter PREFVISITOR_INFO1_LIVE, og YSC. Dette gjøres for å holde tråd i visninger av videoer på tvers av nettsteder og å laste inn dine lagrede preferanser for videokvalitet og annet (hvis du har lagret dette hos YouTube). Informasjonskapslene PREF og VISITOR_INFO1_LIVE slettes etter åtte måneder, og YSC slettes ved utløp av økten.

Smartclip
Smartclip plasserer to informasjonskapsler på din datamaskin. Disse heter uuid og segments. Dette gjøres for å rette annonser til besøkende på våre nettsider. Informasjonskapselen segments utløper etter 1 år, og uuid utløper etter 29 dager.

DoubleClick
DoubleClick plasserer tre informasjonskapsler på din datamaskin. Disse heter DSIDIDE og r/collect. Dette gjøres for å måle effektiviteten til Google annonser ved å holde tråd i brukerflyten til besøkende som har ankommet via annonser. Informasjonskapselen IDE slettes etter ett år, DSID slettes etter to uker og r/collect slettes ved utløp av økten.

Appnexus
Appnexus plasserer tre informasjonskapsler på din datamaskin. Disse heter uuid2anj, og sess. Dette gjøres for å bedre målrette annonser. Informasjonskapslene uuid2 og anj slettes etter tre måneder, og sess slettes ved utløp av økten. 

Hvor lenge varer en økt?
Ikke alle leverandører av skytjenester definerer en økt på samme måte, men i de fleste tilfeller vil en økt maks vare i 30 minutter etter man har lukket siden. Økter fornyes ved hver sideinnlasting på samme nettsted, og i noen sammenhenger ved hver samhandling på siden. For eksempel et klikk, tastetrykk og selv en bevegelse av musepekeren kan registreres som en samhandling.

Var denne siden nyttig?
Nederst på alle sider finner du funksjonen «Var denne siden nyttig?», der du frivillig kan gi tilbakemelding. Vi bruker informasjonen til å stadig forbedre innholdet på nettsidene. Informasjonen lagres anonymt i publiseringssystemet vårt, WordPress. Vi har ingen mulighet til å svare på spørsmål gjennom denne funksjonen, og ber deg derfor om å ta kontakt med Kreftlinjen for faglige råd og veiledning. Vi oppfordrer også til å ikke sende inn sensitive personopplysninger om deg selv eller andre gjennom denne funksjonen.

Økonomisk støtte
Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende. Søkere henvises til å registrere seg i søknadsportalen i systemet Insights. Insights brukes til å behandle søknader om økonomisk støtte og til å holde en oversikt over og følge opp støttemottakere og utarbeide statistikk. Her ber vi søkeren selv lage sitt eget brukernavn og passord, samt samtykke til behandling av personopplysningene. For å kunne behandle søknad om økonomisk støtte ber vi om person-, økonomiske- og helseopplysninger. Informasjonen man fyller ut i søknadsskjemaet er sensitiv, derfor behandler vi denne konfidensielt og i henhold til gjeldene regelverk for behandling av personopplysninger. De som ikke har anledning til å søke via søknadsportalen anbefaler vi å fylle ut papirversjon av søknadsskjema og sende dette pr.post. Papirdokumenter og elektroniske vedlegg som er eldre enn seks måneder slettes. Det er inngått en databehandleravtale med leverandør av systemet, Machina.

Finn nærmeste kontor
«Finn nærmeste kontor» funksjonen sender ved brukerens tillatelse stedsangivelse inn til en tjeneste som returnerer nærmeste kontor ut fra der brukeren befinner seg. Informasjonen som sendes er kun stedsangivelse, og dette lagres ikke. Selve tjenesten leveres av Google Maps.

Nyhetsbrev
Kreftforeningen sender ut nyhetsbrev omtrent én gang per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere navn og en e-postadresse. Verktøyet vi bruker heter MailChimp, som er databehandler for nyhetsbrevet. Det er inngått databehandleravtale med leverandør. E-postadressen lagres også i vår database Winorg, og deles ikke med andre. Opplysningene slettes fra begge systemer når abonnementet stoppes eller e-postadressen blir inaktiv.

Kreftlinjen
Kreftlinjen er Kreftforeningens tilbud til alle som har spørsmål, eller ønsker å samtale rundt temaet kreft. Vi tilbyr råd, veiledning og støttesamtaler om kreft og om rettigheter gjennom telefon, chat, e-post, brosjyremateriale og personlig oppmøte.

Kreftlinjens tjenester betjenes av spesialsykepleiere, sosionomer og jurister.

Alle skriftlige sensitive personopplysninger blir ivaretatt i systemet eDialog24. Vi har inngått databehandleravtale med leverandøren og alle opplysninger som lagres i eDialog24, blir automatisk slettet etter 72 timer.

Rettshjelpen
Kreftforeningens rettshjelp består av Kreftforeningens ansatte og frivillige jurister med variert erfaring blant annet fra pasient-, trygde- og forsikringsrettigheter, og er et gratis tilbud for kreftpasienter og pårørende. Tilbudet er frivillig, uforpliktende, gratis og alle jurister som jobber for dette tilbudet har fått grundig opplæring og har taushetsplikt. Rettshjelpen bistår ikke i økonomiske gjeldssaker eller med å sette opp testamentet.

Vi bruker saksbehandlingssystemet Advisor for registrering og behandling av saker. Det er inngått databehandleravtale med leverandør av systemet. Det er tilgangskontroll for saksbehandling og du må samtykke til behandling. Dine personopplysninger vil bli lagret så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er samlet inn for. Vi ber om at sensitiv informasjon ikke sendes på e-post.

Vardesenter
Vardesentrene er etablert av Kreftforeningen og helseforetakene, og har som formål å være møteplass for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. Det er frivillig å ta kontakt og møte opp på Vardesenterne. Alle som jobber i og for Vardesentrene uavhengig om det er senterkoordinator, fagpersoner fra helseforetakene, Kreftforeningen eller frivillige har fått god opplæring og har taushetsplikt. Det er også ulike tilbud og aktiviteter som arrangeres på Vardesenterne hvor det er ulike kontaktpersoner. Sensitiv informasjon skal ikke deles på e-post til kontaktpersoner. Lister og påmeldingsskjemaer oppbevares i låsbare skap og informasjonen deles ikke med andre.

Bestill eller last ned brosjyrer
På nettsiden kan du bestille brosjyremateriell ved å oppgi blant annet virksomhet, navn, e-post og postadresse. Bestillingsinformasjonen deles med vår samarbeidspartner Distribusjonspartner som sender ut brosjyremateriellet på vegne av Kreftforeningen. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av brosjyremateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle opplysninger bortsett fra antall og virksomhet slettes, disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk med formål kostnadskontroll og planlegging av videre behov for opptrykk.

Treffpunkt
Treffpunkt er et tilbud for barn og unge som har alvorlig sykdom i familien, eller som har mistet noen og kan ha god nytte av å møte andre i samme situasjon. Vi har ulike kurs og møteplasser for dette tilbudet rundt om i landet. Tilbudet driftes av frivillige som har fått god opplæring og har taushetsplikt, samt fremvist politiattest.

På hvert distriktskontor har vi en kontaktperson som har et overordnet ansvar for at Treffpunktene i sitt distrikt ivaretar personvern og informasjonssikkerhet. Hvert Treffpunkt har egne gruppeledere som har ansvar for sitt Treffpunkt, og er den som har all direktekontakt med foreldre/barn. Det kommuniseres via e-post, SMS, telefon. Hvert Treffpunkt har en egen e-post og telefon som håndteres av gruppeleder.
Det også gruppeleder som håndterer, og har oppbevaring av personlig informasjon.

Treffpunkt er en åpen møteplass, og det er påmelding fra gang til gang.

Brukerpanel
Kreftforeningen har et brukerpanel hvor vi ønsker informasjon om hva som er viktig for kreftpasienter og deres pårørende. Ved å melde seg inn i brukerpanelet samtykker du til å få tilsendt et spørreskjema elektronisk opptil ti ganger pr.år. I tillegg samtykker du til å bli kontaktet for å bli spurt om å dele din personlige historie som Kreftforeningen kan bruke i sitt informasjonsarbeid, pressearbeid, i det politiske arbeidet og i utvikling av kreftomsorg tilbud. For å melde deg inn i brukerpanelet må du gjøre dette via en elektronisk lenke via systemet SurveyXact. Det er inngått databehandleravtale med leverandør, Rambøll. Spørreundersøkelsene som omfatter brukerpanelet blir slettet etter ett år. Skal opplysningene brukes til annet blir det gjort egne avtaler pr.undersøkelse i tråd med hva slags informasjon det blir spurt etter. Kreftforeningen bruker SurveyXact til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Kreftforeningen vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser
Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Kreftforeningen eller SurveyXact samle inn noe informasjon som kan kobles til deg. 

Identifiserbare undersøkelser
Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Kreftforeningen identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte SurveyXact til å sende ut undersøkelsen, din e-postadresse vil i så fall bli delt med Rambøll som er leverandør av løsningen.

Hverdagshjelpen
Mange kreftrammede ønsker praktisk hjelp. Kreftforeningens tilbud Hverdagshjelpen tilbyr gratis praktisk hjelp igjennom frivillige. Våre frivillige som drifter dette tilbudet på vegne av Kreftforeningen har vært igjennom opplæring og signert taushetserklæring. For påmelding må man ringe 21 49 49 21 eller fylle ut skjema på nettsiden til Kreftforeningen.

Kreftforeningen etterspør kontaktinformasjon og litt informasjon om hva slags type hjelp som er ønskelig. Vi ønsker også å vite om man har utstyret som trengs og om det er husdyr i huset. Kreftforeningen koordinerer oppdrag sammen med de frivillige. Besøk registreres, men navn og kontaktinformasjon på oppdragsgiver/kreftrammet blir ikke registrert.

La meg hjelpe
På lameghjelpe.no kan du sende et kort med en tjeneste til noen du tror kan ha behov for det. Hvis du velger å sende kortet via post, går dine og mottakers opplysninger til Lundeby Gruppen over en SFTP-kobling. Kortene sendes i konvolutt til mottakers adresse. Om du sender via e-post, sendes kortet direkte til mottaker uten mellomlagring av opplysningene. Det er utarbeidet databehandleravtale med leverandør. Om du velger å sende kortet via sosiale medier, ber vi deg være varsom for ikke å offentliggjøre mottakerens personopplysninger. Dine eller mottakers opplysninger brukes ikke til noe annet formål enn å sende kortene.

KOMP
Komp er et tilbud til eldre personer som har eller har hatt kreft. KOMP er en dataskjerm med innebygget teknologi som lar inviterte brukere dele bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler. Kreftforeningen låner ut KOMP til personer som har eller har hatt kreft. For å få tilsendt en KOMP må du fylle ut en låneavtale. Låneavtalen må sendes pr. post til Kreftforeningen. Ved mottak av låneavtale lagrer vi denne i vårt arkivsystem. Kreftforeningen registrerer brukeren mot den enkelte KOMP via webløsning levert av No Isolation. Kreftforeningen har inngått databehandleravtale med leverandør. Når KOMP leveres inn eller leieavtalen opphører slettes all informasjon som har vært lagret i enheten. 

Frivillig
Kreft berører alle. Vi trenger derfor frivillige med ulik erfaring og bakgrunn. Du behøver ikke erfaring med kreft – bare ha lyst til å bidra. Du må være over 18 år for å være frivillig. For å melde din interesse for å være frivillig og å se hvilke oppdrag vi har ledig, kan du gå inn på www.frivillig.no. Når du har fylt inn skjema sendes dette til kontaktperson i Kreftforeningen og du får en bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Videre følger avklaringssamtale, basiskurs, signering av avtale og aktivitetskurs.  Alle frivillige i Kreftforeningen signerer en samarbeidsavtale og taushetserklæring. I tillegg samtykker du til at vi registrerer deg i vår frivillighetsdatabase Frivillighetsportalen. Det er inngått databehandleravtale med leverandør Noop. 

Kreftforeningen, i samarbeid med andre, arrangerer ulike møteplasser og arrangementer for pasienter, pårørende, etterlatte, barn og ungdom ulike steder rundt om i landet. Det er ulike kontaktpersoner på de ulike aktivitetene. Alle ansatte og frivillige som drifter disse tilbudene i regi av Kreftforeningen har fått grundig opplæring og har taushetsplikt.

Vi ber om at sensitiv informasjon ikke sendes på e-post til kontaktpersonene.

Brukerreprepresentant-portalen
Brukerrepresentant-portalen er en database som inneholder oversikt over tidligere kreftpasienter og pårørende som bruker sin erfaring for å gi råd i utviklingen av helse- og velferdstjenesten i samarbeid med Kreftforeningen. Brukerrepresentanter logger seg inn ved å lage et eget passord, samt samtykke til videre behandling. Det er inngått databehandler med leverandør av portalen, Noop.

Forskning
Kreftforeningen utlyser forskningsmidler til forskning på kreft. For å søke må du registrere deg i vår søknadsportal SøknadsWeb. Her lager du eget brukernavn og passord. Søknaden registreres og behandles i systemet Insights, hvor leverandør er Machina. Det er inngått databehandleravtale med leverandør.

Støtt Kreftforeningen/Min innsamling
Min Innsamling er en digital innsamlingsløsning som gir mulighet for å opprette din egen innsamling til inntekt for Kreftforeningen. Dette er frivillig og kan gjøres via Kreftforeningens elektroniske innsamlingsløsning levert av Aidbuilder Social Fundraising. Det er inngått databehandleravtale med leverandør.

For å lage en innsamlingsside må personen opprette en bruker på innsamling.kreftforeningen.no. Dette gjør innsamler ved å oppgi din epostadresse, dette er det eneste obligatoriske feltet ved registrering. Etter å ha logget inn kan en velge selv om man vil fylle ut de resterende feltene bedrift/team, fullt navn, mobilnummer, navn 2 (c/o, att.), gate og nummer, postnummer, sted. Det er også en mulighet å opprette en bruker ved å logge på via Facebook. Da vil Kreftforeningen få tilgang til navn og epostadresse fra innsamler, her er det Facebooks egne retningslinjer som gjelder.

Som betalingsmetode kan en velge mellom faktura, kort eller vipps som betalingsmetode. Av kort aksepteres Visa og MasterCard. Betalinger behandles av Aidbuilders betalingsleverandør (Nets technology). Kun betalingsleverandøren har tilgang på kredittkortnummeret til giveren. Data behandlet av betalingstjenesteleverandøren er underlagt deres personvernregler.

Aidbuilder deler personlige data med partnere som hjelper dem med å utføre kjerne tjenester (for eksempel hosting, datalagring og sikkerhet) relatert til driften av nettstedet.

Sider, eller innsamlingsaksjoner, er ikke private, det er heller ikke en mulighet. Når du donerer penger kan du som giver velge om denne gaven skal være anonym eller ikke. 

Nettbutikk
Når du handler i Kreftforeningens nettbutikk, må du gi oss navn og adresseopplysninger som vi bruker til å få sendt deg varene du har bestilt. Vi ber deg også om en epostadresse, slik at vi kan få sendt deg en kvittering på varene, og et telefonnummer slik at vi kan nå deg dersom vi trenger å komme i kontakt med deg i forbindelse med din ordre. Vi bruker ikke disse opplysningene til annet enn å fullføre ordren din. Disse opplysningene lagres i nettbutikkens webløsning som ligger hos Idium som er Kreftforeningen sin databehandler. Opplysningene sendes derfra til Nettvarehotellet som sender ut ordren. Når ordren er sendt, slettes opplysningene fra Nettvarehotellet.

I nettbutikkens utsjekking har du mulighet til å legge til en pengegave til kreftsaken, i tillegg til varekjøpet ditt. Dersom du velger å legge til en gave, vil dine data også bli lagret i Kreftforeningen sin giverdatabase. Dette er fordi du har krav på skattefradrag for å gi gave til en frivillig organisasjon. Da må vi ta vare på dine giveropplysninger. Hva du har kjøpt i nettbutikken, lagres ikke i giverdatabasen.

Jobb i Kreftforeningen
Kreftforeningen benytter seg av rekrutteringssystemet, Talent Recruiter levert av HR Manager for å registrere stillingssøknader. Kreftforeningen har inngått databehandleravtale med leverandøren. Vi ber deg lese vilkårene og samtykke til at din søknad kan behandles.

Kreftforeningen i sosiale medier
Kreftforeningen har en aktiv konto i følgende sosiale medier: FacebookTwitterInstagram, Snapchat (@kreftforeningen), Blogg og YouTube. Vi administrerer også Facebook-sidenInstagram-kontoenYou-Tube-kontoenog Twitter-profilen til Rosa sløyfe.

Tilstedeværelsen er viktig for organisasjonen på flere områder, blant annet brukermedvirkning, dialog med pasienter, pårørende og andre interessenter, informasjonsformidling og fundraising.

Administrator(ene) av våre sosiale medier er pliktet å sette seg inn i til enhver tid gjeldende regelverk og følge Kreftforeningens gjeldende rutiner og prosedyrer for innhenting og forvaltning av alle personopplysninger. Alle passord byttes jevnlig. Frivillige som bidrar på sosiale medier i kampanjeperioder får tilgang i et begrenset tidsrom. I forkant av dette gjennomgår de basiskurs, egen opplæring og signerer taushetserklæring. Etter endt aksjon fjernes deres administratortilgang på Facebook og vi bytter passord på de øvrige kanalene.

Vi overvåker og besvarer henvendelser i våre sosiale medier i arbeidstiden, samt frem til kl. 20.00 på alle hverdager. Vi fjerner offentlige kommentarer som inneholder sensitive personopplysninger om en identifisert tredjepart og oppfordrer våre følgere til å utvise sunn fornuft og forståelse for internetts rekkevidde i det de velger å publisere på sosiale medier. Vi kan bistå i håndtering av opplysninger du legger igjen hos oss, men videre deling er utenfor vår kontroll. Vi ber deg derfor tenke deg om før du deler personopplysninger åpent på nett.

Saksbehandling og arkiv
Kreftforeningen bruker Public360 arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Public360 er et arkiv- og saksbehandlingssystem fra leverandøren Tieto som følger offentlige standarder (NOARK). Arkivleder er delegert det daglige ansvaret for systemet og papirarkiv i denne forbindelse, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette. Respektiv seksjonssjef følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene.

Kreftforeningen behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter til enhver tid gjeldende regelverk bl.a. personopplysningslov og arkivlov. Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Som en del av den pålagte saksbehandlingen innhenter saksbehandler i Kreftforeningen i noen tilfeller opplysninger fra andre etater på eget initiativ etter lovhjemmel.

Fødselsdato og personnummer
Du har muligheten til å registrere ditt fødselsnummer i forbindelse med gaver gitt til Kreftforeningen. Gaven og fødselsnummeret innrapporteres til Skatteetaten, slik at du får skattefradrag for gaver. Det er frivillig å oppgi fødselsnummer, men uten dette kan du ikke få skattefradrag. Opplysningene lagres i vår giverdatabase Winorg.

Ved såkalt kjøp av adresser*, følger fødselsdato med adresseopplysningene. Disse lagres i vår giverdatabase dersom du betaler for eksempel gave eller medlemskap på tilsendt markedsmateriell. Dersom du ikke betaler, slettes alle opplysninger etter ca. 6 måneder.

*Kjøp av adresser er en praksis hvor organisasjoner eller kommersielle aktører kjøper tilgang adresselister over potensielle givere eller kunder fra en såkalt adressemegler. Disse adressene er vasket mot reservasjonslister i Brønnøysund og vår egen giverdatabase

Telefonhenvendelser og e-post
Ved å kontakte Kreftforeningen på post@kreftforeningen.no skjer dette via vanlig ukryptert e-post. Det er derfor viktig at dokumenter som inneholder sensitive opplysninger ikke sendes på e-post. 

Dette gjelder all e-post til ansatte i Kreftforeningen.

Ved henvendelser via vårt sentralbord 21494921 logges telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen i vår telefonsentral.

Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste mottatte samtalene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Besøk i Kreftforeningens lokaler og vitensenter
Besøkende til Kreftforeningens hovedkontor i Oslo registreres i vår resepsjon. Besøket føres opp på en liste i vår resepsjon. Listen er kun en registrering av besøket for å måle antall besøk og identifiserer ikke deg som privatperson.

I Kreftforeningens vitensenter teller vi antall besøkende elektronisk, men dette identifiserer ikke deg som privatperson.

For tilgang til Kreftforeningens lokaler kreves adgangskort. Alle lokasjoner er utstyrt med alarm tilknyttet vaktselskap.

Var denne siden nyttig?