Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven gir blant annet Kreftforeningen en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan Kreftforeningen håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

Når man gjennomfører aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, handler det ikke om negative konsekvenser for virksomheten selv. Det dreier seg derimot om sannsynligheten for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.  

Informasjonsplikten gjelder fra loven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen offentliggjøres senest 30. juni hvert år for det foregående året.

Redegjørelser

Åpenhetsloven, redegjørelse – juni 2023

Åpenhetsloven, redegjørelse – juni 2023

Var dette nyttig?