Distriktskontoret i Hamar

Distriktskontoret på Hamar dekker Innlandet fylke. Vi har en rekke tilbud, møteplasser og arrangementer i distriktet. Våre tilbud er gratis, og du er hjertelig velkommen!

Kontakt

Berit Jevnaker

Distriktsleder Hamar

berit.jevnaker@kreftforeningen.no90 67 01 48

Besøksadresse

Strandgata 65
2317 Hamar

Postadresse

Kreftforeningen
Postboks 4 Sentrum
0101 Oslo

Organisasjonsnummer

951 812 528

Om fakturering

Var dette nyttig?