Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Kreftkoordinator i kommunen

Koordinatoren skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor.

Hva er en kreftkoordinator?

  • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. 
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

Under finner du en oversikt over kreftkoordinatorer som Kreftforeningen støtter. Flere andre kommuner har også kreftkoordinator. Dersom du ikke finner kommunen din på listen, bør du likevel ta kontakt med dem for å undersøke om de har kreftkoordinator eller hvilken kreftsykepleier du kan kontakte.