Til deg som er ny frivillig eller ønsker å bli det
Av hensyn til smittevern er flere av våre tilbud fremdeles satt på vent. Vi har derimot skapt nye digitale tilbud der dette har vært mulig. Det gjelder også flere av vår kurs for frivillige. Gå inn på frivillig.no for å se hvor vi trenger frivillige. Våre rådgivere vil gi nærmere informasjon.

 

Frivillige er vertskap på Vardesenteret og sørger for at det er et godt sted å besøke. Som frivillig skaper du en pause i hverdagen for personer rammet av kreft, og du kan være en veiviser i en vanskelig situasjon. Du blir en del av et team med andre frivillige, får god opplæring i starten og jevnlig tilbud om erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Hva kan du bidra med?

 • Møte pasienter, pårørende og andre interesserte på en god måte
 • Legge til rette for aktiviteter og tilbud til de besøkende
 • Lage og servere enkel bevertning
 • Vise besøkende videre til tilbud både på Vardesenteret og i Kreftforeningen
 • Bidra i markedsføringen av senteret på sykehuset sammen med andre frivillige

Hvem ser vi etter?

 • Du må ha fylt 18 år for å være frivillig på Vardesenteret
 • Du har evne til å møte personer som er berørt av kreft i ulike situasjoner og faser
 • Du må trives med praktiske oppgaver
 • Du må mestre selvstendig jobbing og samarbeid med andre

Alle som er frivillige hos oss er ambassadører for kreftsaken. Vi treffer mange mennesker, og noen ganger er de i en sårbar situasjon. At vi er pålitelige er derfor ekstra viktig. Vi forventer også at frivillige er snus- og røykfrie på aktiviteter i regi av Kreftforeningen.

Hvor mye tid tar det?

 • Opplæring ved oppstart, e-læring og kurs på til sammen fem-seks timer
 • En vakt på Vardesenteret varer i cirka fire timer
 • Vi forventer at du tar to vakter per måned

Se ledige oppdrag og bli frivillig (frivillig.no)

Lurer du på noe? Kontakt ditt distriktskontor