Tips

  • Kan du finne en nisje du har spesielt gode kontakter i? Kan du tilpasse kommunikasjon og budskap til dette?
  • Kan du finne en vinkling du tror pressen kan ta tak i?
  • Vær aktiv med å spre lenken med din innsamling, gi oppdateringer på fremgangen, gi nettverket ditt gode grunner til  å gi, og til å hjelpe deg med å dele innsamlingen din, for eksempel via sosiale medier.
  • Spør venner, familie og resten av nettverket ditt direkte. En personlig epost hvor du forteller om engasjementet ditt, kan virke bedre enn en generell deling i sosiale medier.
  • Se om du kan finne nøkkelpersoner med stort nettverk som kan hjelpe deg å spre informasjon om innsamlingen din.
  • Hvis du finner et navn til innsamlingen din, er det lettere å gjøre den kjent. Da kan du bruke dette navnet hvis du snakker i pressen, når du skriver om den på Facebook, som #hashtag på Twitter, og så videre.
  • Hvis du ber folk betale inn til Kreftforeningens konto – pass på å be dem merke innbetalingen med ditt eller innsamlingens navn, slik at du kan få vite hvor mye som kommer inn.
  • Stå på – du gjør en uvurderlig innsats for kreftsaken!

 

Hva må du tenke på?

Kreftforeningen setter enormt stor pris på alle som ønsker å samle inn penger på vegne av oss. Vi lever av innsamlede midler og ønsker å gi våre støttespillere så mye støtte som mulig. Til tider har vi derimot begrenset med ressurser, det er derfor viktig at du selv tar i et tak for din egen innsamling. Vi har dessverre ikke mulighet til å garantere eller støtte innsamlingen din økonomisk. Vi kan heller ikke bidra med fysisk materiell. Send oss gjerne en e-post og fortell hva du planlegger, og hvordan det gikk. Da kan vi gi deg noen gode tips, og vi kan svare bekreftende dersom noen tar kontakt for å høre om det er en legitim innsamling.

Praktisk

Trenger du tillatelser fra politi/kommune/andre for å gjennomføre aktiviteten din? Vil det påløpe kostnader?

Vær varsom

Vi i Kreftforeningen er helt avhengige av et godt omdømme for å kunne samle inn penger og gjøre den jobben vi gjør. Vi håper derfor at de som samler inn penger på vegne av oss passer på å ikke skade omdømmet vårt. Tenk på dette når du for eksempel velger virkemidler og tema for innsamlingen din. Vær forsiktig så du ikke fremstår som en offisiell representant for Kreftforeningen, men en engasjert, privat støttespiller.

Opptre ryddig

Vær tydelig på hva som går til Kreftforeningen, og hva som eventuelt går til å dekke kostnader du har, det er jo viktig at de som har støttet innsamlingen din ikke føler seg lurt.

Ta kontakt

Send oss en e-post og fortell hva du planlegger. Da kan vi gi deg noen gode tips, og vi kan svare bekreftende dersom noen tar kontakt for å høre om det er en legitim innsamling.

Kontonummer og kontaktinformasjon:

Det du har samlet inn kan settes inn på kontonummer 5005.05.11011. Husk å merke innsamlingen med ditt /innsamlingens navn.

Ta gjerne kontakt med oss – da ringer du 21 49 49 21 og spør etter markedsavdelingen, eventuelt sender en epost til marked@kreftforeningen.no

Vi oppfordrer til å ikke sende sensitive personopplysninger (f. eks. sykdomsinformasjon) på denne e-posten. Det gjelder både opplysninger om deg selv og andre. Ta gjerne kontakt med vår rådgivningstjeneste om du ønsker råd og veiledning fra fagfolk.