Treffpunkt – møteplass for born og unge i Sunnhordland

Treffpunkt er for born og unge mellom 6 og 16 år som har alvorleg sjukdom i familien, eller som har opplevd at nokon som står dei nær, er død.

En smilende ung gutt spiller sjakk.
Foto: Ole Martin Wold

På Treffpunkt møter born andre som er i ein liknande situasjon – som kan skjøna følelsar som skyld, angst og uro, sinne og irritasjon, som sjølv kanskje har hovudpine eller vondt i magen. Her treffer dei trygge vaksne som har tid til å lytta, leika og dela.

Samtale er sentralt på alle Treffpunkt, men praten skjer på bornas premissar. På alle Treffpunkt er det leik, spel og aktivitetar. 

Treffpunkt finn stad ein til to kveldar i månaden og varer normalt i to timar. Treffpunkt blir leia av vaksne med erfaring frå arbeid med born og unge. Dei har teieplikt og har levert politiattest.

Det er gratis å delta på Treffpunkt, men ein må melde seg på.
Finn oss på Facebook: Treffpunkt Sunnhordland.

Tid våren 2024

  • tysdag 23. januar kl. 17-19
  • tysdag 6. februar kl. 17-19
  • tysdag 20. februar kl. 17-19
  • tysdag 5. mars kl. 17-19
  • tysdag 19. mars kl. 17-19
  • tysdag 2. april kl. 17-19
  • tysdag 16. april kl. 17-19
  • tysdag 30. april kl. 17-19
  • tysdag 14. mai kl. 17-19
  • tysdag 28. mai kl. 17-19

Stad

Leirvik Skule, Vikabrekko 51, Stord

Kontakt og påmelding

Kontaktperson: Lene H. Tofte

Kontakt oss for meir informasjon og påmelding.

Treffpunkt Sunnhordland

Kreftforeningen

treffpunkt.sunnhordland@kreftforeningen.no48 50 34 69