6 av 10 unge mener solarium bør forbys

Rundt 1000 hudkrefttilfeller kan forebygges årlig hvis ingen bruker solarium. I en ny ungdomsundersøkelse svarer over halvparten at solarium ikke burde vært lovlig i Norge.

For mye UV-stråling fra sol og solarium er den viktigste grunnen til at Norge ligger i verdenstoppen både i forekomst og dødelighet av hudkreft. Foto: iStock

Annet hvert år gjør Respons Analyse en spørreundersøkelse for Kreftforeningen om norske solvaner, tobakksbruk og kosthold blant unge i alderen 16 til 24 år.

– Vi er overrasket over å se hvor mange av de unge som i år sier de ønsker strengere regler for solariumsbruken, forteller generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Flere enn før mener markedsføring av solarium ikke burde være lovlig, og nesten 6 av 10 mener solarium bør forbys helt.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet flere tiltak som kan begrense bruk av solarium og foreslått innstramminger i solariumsregelverket. Disse er nå til vurdering hos departementet. 

– Med så høye hudkrefttall som vi har nå, må de ta tak i dette med en eneste gang, sier Ross.

Unge får også hudkreft

Beregninger fra Kreftregisteret viser at rundt 1000 tilfeller av hudkreft kan forebygges hvert år hvis ingen bruker solarium. For mye UV-stråling fra sol og solarium er den viktigste grunnen til at Norge ligger i verdenstoppen både i forekomst og dødelighet av hudkreft.

Tidligere var hudkreft noe man fikk som gammel, men forekomsten øker også i yngre aldersgrupper. Melanom (føflekkreft) er den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25-49 år.

– Det er gledelig å se at færre unge svarer at de blir solbrent nå enn før, men andelen unge som svært ofte blir solbrent når de soler seg, har økt. Det kan tyde på at de som aktivt soler seg, soler seg mye. Det bekymrer oss, for huden glemmer ikke, sier Ross.

Fakta – Kreftforeningens ungdomsundersøkelse

  • 3 av 10 unge tar solarium.
  • Over halvparten av de unge som tar solarium, startet før de var 18 år.
  • 8 av 10 mener at markedsføring av solarium burde inneholde kreftadvarsel.
  • Nesten 6 av 10 mener solarium bør forbys.
  • De aller fleste har hørt om UV-indeks. 4 av 10 av dem som sjekker UV-indeksen, gjør det for å være ute når den er høy – stikk i strid med intensjonen bak UV-varselet.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse. 584 unge mellom 16 og 24 år er intervjuet.

De unge ønsker strengere tobakkspolitikk

I Ungdomsundersøkelsen svarer ungdom også på spørsmål om tobakk, fysisk aktivitet og kosthold. På spørsmål om forslag til strengere regulering av tobakk, er dagens unge positive til mer regulering.

Så mange som 2 av 3 ønsker at tobakk ikke skal selges til nye generasjoner.

Vi har en ungdomsgenerasjon som i stor grad vender ryggen til tobakk og krever mer beskyttelse. Det må vi ta på alvor.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

8 av 10 sier også at de plages når de utsettes for passiv røyking, og 7 av 10 mener det bør være røykeforbud på uteserveringer. I tillegg er det en klar tendens til at ungdom vil at tobakk skal bli mindre tilgjengelig i samfunnet.

Nylig la helseministeren fram forslag om å stoppe nettopp nettsalg av tobakk. 54 prosent av de unge er enig med helseministeren.

– Dette er helt i tråd med anbefalingen til Verdens helseorganisasjon, og over halvparten av landene i EU har allerede innført forbud mot nettsalg, sier Ross.

Et forbud mot nettsalg vil bidra til at færre barn og unge blir påvirket til å kjøpe tobakksprodukter, som vi jo vet øker risikoen for flere av de dødeligste kreftformene.

Quiz: Test kunnskapen din!

Var dette nyttig?