Bekymret for de kvinnelige røykerne

For første gang er det flere kvinner enn menn som røyker daglig.

Kreftforeningens generalsekretær, Ingrid Stenstadvold Ross, er bekymret for at flere kvinner 65 og 74 år røyker. Foto: Jorunn Valle Nilsen
At ikke flere klarer å slutte, vil kunne gi utslag på kreftstatistikken for kvinner. Det er alvorlig, sier Kreftforeningens generalsekretær, Ingrid Stenstadvold Ross. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Den generelle røyketrenden går riktig vei: Andelen dagligrøykere går ned. Samtidig viser nye tobakkstall at en gruppe henger etter. Nå røyker 9 prosent av kvinner hver dag, mens 6 prosent av menn gjør det samme.

– Vi er bekymret for at vi ikke ser den samme nedgangen blant kvinner som vi gjør blant menn. Spesielt bekymret er vi for at de eldste kvinnene faktisk røyker mer enn før, sier Kreftforeningens generalsekretær, Ingrid Stenstadvold Ross.

Øker med 4 prosent

Blant kvinner mellom 65 og 74 år, har andelen som røyker daglig økt med 4 prosentpoeng. I denne aldersgruppen røyker nå 17 prosent av kvinner daglig.

–  80 prosent av lungekrefttilfeller henger sammen med røyking, som er den mest dødelige kreftformen. At ikke flere klarer å slutte, vil kunne gi utslag på kreftstatistikken for kvinner. Det er alvorlig, sier Ross.

Sosiale helseforskjeller

Tobakkstallene avdekker store sosiale forskjeller. Det er fem ganger så mange dagligrøykere blant dem med lavest utdanningsnivå, sammenlignet med dem som har høyest utdanning. Forskjellen er tydeligst blant kvinner.

– Hvert år dør 6000 mennesker på grunn av røyking, og noen grupper rammes mye hardere enn andre. Hvis regjeringen virkelig ønsker å gjøre noe for vanlige folk, bør de starte med å hjelpe flere til å slutte å røyke, sier Stenstadvold Ross.

Den generelle røyketrenden går riktig vei: Andelen dagligrøykere går ned. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Riktig vei, men for sakte

I fjor var andelen dagligrøykere stabil, mens det i år har vært en liten nedgang. Andelen dagligrøykere ligger nå på 8 prosent i hele befolkningen.

– Vi er lettet for at tallene peker i riktig retning, og kjempeglade for at det stadig blir færre røykere. Men i år er vi skuffet over at vi ikke ser en større nedgang. Her har myndighetene hatt en gylden mulighet til å motivere og hjelpe flere til å slutte, men latt den passere, sier Stenstadvold Ross.

Helsemyndighetene i andre land har brukt pandemien som en anledning til å satse på røykeslutt. Rekordmange briter stumpet røyken etter britiske helsemyndigheters kampanjesatsing på røykeslutt. I Norge derimot, har hjelpen uteblitt.

– De har ikke satt inn et eneste nytt tiltak. Det er altfor dårlig, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Ekstra farlig under pandemien

Røykere har større sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus og større risiko for å dø av covid-19, enn de som aldri har røyket.

– Erfaringer fra andre land viser at koronapandemien er det perfekte tidspunkt for å hjelpe befolkningen med røykeslutt. Det er ikke for sent å komme på banen for regjeringen, men det begynner virkelig å haste, sier generalsekretæren.

Forventer økt innsats

I dag er det kun i noen få utvalgte kommuner at Helsedirektoratet betaler for veiledning og legemidler til personer som røyker daglig.

– Dette tilbudet må regjeringen så raskt som mulig gjøre tilgjengelig i alle landets kommuner, og for alle som ønsker å delta. Det må finansieres over statsbudsjettet, sier Stenstadvold Ross.

Ross mener det er ett av mange viktige tiltak for å sikre at vi i fremtiden kan tåle en ny pandemi.

Var dette nyttig?