Tobakk fremstilles som normalt og kult i sosiale medier

All reklame for tobakk er ulovlig. Likevel eksponeres barn og unge for store mengder røyk og snus på Instagram og Facebook.

Kollasj med personer som røyker og snuser.
Faksimile: Instagram

Halvparten av influenserne i en ny undersøkelse har publisert innhold som viser tobakk. Undersøkelsen er utført av Retriever på oppdrag fra Kreftforeningen.

– Det betyr at unge som følger disse på Instagram eksponeres for enorme mengder med tobakksprodukter som sigaretter og snus, forteller generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Har unge som målgruppe

De 55 influenserne som er kartlagt i undersøkelsen har barn og unge som målgruppe. 29 av dem har publisert innhold som viser tobakk. De deler bilder av røyking på fest, snusbokser i hverdagslige situasjoner eller tobakk som en del av annonser for andre produkter. Det siste er ulovlig.

– Vi vil ha en tobakksfri generasjon. Tobakk tar liv, det fører til veldig mange tilfeller av kreft. Vi er bekymret for at måten influensere presenterer tobakk på gjør at unge blir fristet til å begynne med det selv, sier generalsekretæren.

Butikker markedsfører tobakk

Rapporten viser også at det er 230 norske sider, kontoer eller profiler som viser frem eller markedsfører røyk, snus og e-sigaretter. Det inkluderer blant annet butikker som selger tobakksprodukter og personer som tester og vurderer tobakk på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og TikTok.

– Vi har bare undersøkt en begrenset periode, men det gir oss en skremmende pekepinn på omfanget, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Nå håper hun flere vil bidra til å få oppmerksomhet om problemet, ved å melde fra når de ser tobakk i sosiale medier.

Har du sett reklame for tobakk i sosiale medier? Hjelp oss med å samle inn eksempler, og send dem til oss på e-post til: post@kreftforeningen.no

Dette viser undersøkelsen

Analysen er gjennomført av Retriever på oppdrag fra Kreftforeningen. Du kan lese hele undersøkelsen her.

  • Del 1: Influensere
    • 55 norske influensere på Instagram er kartlagt. Deres målgruppe er barn og unge. De har fra 1 million til 4000 følgere.
    • 29 av disse influenserne har publisert innhold som viser tobakk. Her er det sigaretter og snus som vises frem mest.
  • Del 2: Norske sider, kontoer eller profiler
    • 230 norske sider, kontoer eller profiler viser frem tobakk eller tobakksrelaterte produkter på en måte som legitimerer bruk. Det er funnet med åpne søk på Facebook, Instagram, YouTube og Twitter. Her er det nikotinfrie e-sigaretter som vises frem mest.
    • Det er også funnet 20 norske brukerkontoer på TikTok som fronter tobakksprodukter.

Forventer endring

Når tobakk er et synlig og akseptert fenomen i samfunnet, vil også flere unge begynne med det. Å vise bilder av snus og røyk i sosiale medier kan derfor være en døråpner til å begynne med tobakk.

– Influenserne har selvfølgelig et ansvar for hvordan de opptrer. De har utrolig mye makt. Men det jeg er særlig opptatt av, er at helseministeren foreslår konkrete endringer i tobakksskadeloven, med en tydeligere definisjon av hva som er reklame, sier Stenstadvold Ross.

Å sørge for at ikke barn fristes til å prøve tobakk på grunn av sosiale medier, mener hun bør stå øverst på listen til en ny helseminister. 

– Loven må presiseres. Både for å gjøre det mulig å føre tilsyn, og for å hjelpe influenserne til å forstå hva som er riktig og galt, avslutter Ingrid Stenstadvold Ross.

Var dette nyttig?