Poliklinikk for seneffekter: – Dette har vi ventet lenge på

Det er ikke hver dag sykehuset åpner en ny poliklinikk. Fredag 2. september var det offisiell åpning av poliklinikk for seneffekter etter kreftbehandling ved St. Olavs hospital.

Åpning seneffekt poliklinikk, St. Olavs hopsital
Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

Poliklinikkens første pasient Rune Lien fikk æren av å klippe snor sammen med viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital, Tom Christian Martinsen. Tilbudet er for pasienter i Midt-Norge.

Overlege Unn-Merete Fagerli, ved Kreftklinikken på St. Olavs hospital, kunne stolt erkjenne at dette var en dag hun og hennes kolleger har ventet lenge på.

– Det er en stor glede å ønske velkommen til poliklinikk for seneffekter etter kreftbehandling. Vi synes vi har ventet lenge på denne dagen. Nå står vi endelig her, innledet Fagerli.

Unn-Merete Fagerli er overlege og førsteamanuensis ved St. Olavs hospital/NTNU.

Vi skal bygge opp kompetansen til kommunehelsetjenesten, og særlig til fastlegene. Det er de som er navet i helsevesenet vårt, og det er de som møter kreftpasientene etter at behandlingen er ferdig.

Unn-Merete Fagerli

Høye forventninger

I takt med antall kreftoverlevere har Fagerli sett at behovet for å ivareta kreftpasienter med komplekse og sammensatte senskader, bare har økt de siste årene. Statistisk er det 40 prosent av alle kreftrammede som får en eller annen seneffekt som følge av kreftbehandlingen. Spekteret er bredt og stort. Forventningene i pasientgruppen om å nå bli hørt og sett, er også store.

– Vi er overbevist for at mange vil ha nytte av oss. Vi er takknemlig for oppdraget fra helsedirektoratet og midlene fra Helse Midt som gjør dette mulig, sa Fagerli på åpningen. – Men seneffekter rammer så mange og så ulikt. Det er umulig at alle skal innom oss, men vi vil hjelpe alle som trenger det, til å finne et tilbud som hjelper dem.

Hvis du har seneffekter som er alvorlige og kompliserte, er det fastlegen som kan henvise deg til seneffektpoliklinikken. Poliklinikken tar i mot pasienter fra Midt-Norge.

Vil bygge kompetanse i kommunene

I tillegg til å ta imot pasienter på poliklinikken, vil de har stort fokus på å spre kunnskapen om seneffekter etter kreft ut i kommunene.

– Vi skal bygge opp kompetansen til kommunehelsetjenesten, og særlig til fastlegene. Det er de som er navet i helsevesenet vårt, og det er de som møter kreftpasientene som ikke lenger følges opp av spesialisthelsetjenesten, fortsatte Fagerli.

Distriktsleder i Kreftforeningen Midt-Norge, Tom Anders Stenbro, var en del av den tverrfaglige arbeidsgruppen i 2018 som jobbet for å legge rammene for pasientforløpet som poliklinikken nå er en del av.

Åpning seneffekt poliklinikk, St. Olavs hopsital
Foto: Geir Otto Johansen, St Olavs hospital

– Arbeidet Unn-Merete og miljøet rundt henne jobber med her, er et unikt foregangsarbeid. Dere ser virkelig viktigheten av å bygge kompetanse ute i kommunen og blant fastlegene. Dette er vi i Kreftforeningen svært glade for, og vi samarbeider gjerne for at kreftpasientene skal få et best mulig møte med helsetjenestene i sin hjem kommune.

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Trenger du å snakke med noen?

Hos Kreftforeningens rådgivningstjeneste treffer du erfarne fagfolk som har god tid til å snakke med både barn og voksne.
Det er helt gratis.

Var dette nyttig?