Invitasjon til kreftscreening på morsmål – bedre informasjon til innvandrere

Forskerne skal undersøke om innvandrere i større grad vil benytte seg av kreftscreeningprogrammet dersom invitasjonen blir gitt på morsmålet. Kreftforeningen støtter prosjektet med 5 millioner kroner over fire år.

Anne Lise Ryel overrekker det synlige beviset på at prosjektet "Invitasjon til kreftscreening på morsmål – bedre informasjon til innvandrere" mottar støtte fra Kreftforeningen. Foto.
Fosker Paula Berstad (midten) mottar beviset på at prosjektet støttes med midler fra Kreftforeningen. Til venstre: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel. Til høyre: Direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin.

Brystkreft og tykk- og endetarmskreft gir store helseutfordringer i Norge og internasjonalt. Derfor er det etablert et nasjonalt screeningprogram for brystkreft, og utrulling av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft planlegges fra 2021.

Effekten av screeningprogrammene på kreftdødelighet avhenger av at de inviterte faktisk deltar. Innvandrere har et lavere oppmøte i bryst- og tarmscreening enn etniske nordmenn.

En viktig hindring hos innvandrere kan være språk. Invitasjons- og informasjonsmateriale på norsk kan redusere muligheten for at man kan gjøre et informert valg om man ønsker å delta i kreftscreening.

Om prosjektet

I denne studien skal forskerne teste om invitasjoner til kreftscreening skrevet på antatt morsmål har en effekt på andelen som deltar på screeningprogrammene for bryst og tarmkreft, i utvalgte innvandrergrupper.

De skal gjøre en randomisert studie i begge programmene, der halvparten av de inviterte innvandrerne mottar invitasjonen og informasjonsmateriale både på sitt morsmål og norsk, mens den andre halvparten mottar invitasjonen kun på norsk.

De skal også gjennomføre gruppeintervjuer i enkelte innvandrergrupper om deres holdninger til tarmscreening og forståelse av invitasjonsmateriale.

Hvordan kommer prosjektet til nytte?

Dette prosjektet har potensiale til å redusere sosiale ulikheter i kreftscreening ved å øke andelen innvandrere som får mulighet til å gjøre et informert valg om screeningdeltagelse. Tidlig oppdagelse av kreft fører ofte til bedre prognoser. Det er derfor viktig at kreftscreeningprogrammet når ut til hele befolkningen, også til dem med et annet morsmål.

Kreftforeningen støtter prosjektet med 5 millioner kroner over fire år.

Prosjektleder

Paula Berstad, ph.d., er forsker ved Kreftregisteret, Seksjon for tarmscreening.

Seksjonen består av 12 medlemmer og arbeider med både drift og forskning innenfor tarmscreeningsprogrammet til Kreftregisteret.

Vil du bidra til nye fremskritt?

Vi støtter kreftforskning fordi vi vet det nytter. 3 av 4 overlever kreft i dag. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Men vi er ikke i mål. Mer forskning må til. Sammen skaper vi håp.

Gi en gave

kr.
Personlig informasjon

Total sum: 500 kr.

Var dette nyttig?