Tarmscreeningprogrammet – screening for å oppdage tarmkreft

Tarmscreeningprogrammet, det nasjonale programmet for tarmkreft, inviterer kvinner og menn til å delta fra og med det året de fyller 55 år, og annet hvert år i ti år.

Tarmkreft er en av de største kreftformene for menn og kvinner i Norge. Norge et av landene med høyest forekomst av tarmkreft. Omtrent 4500 nordmenn får denne sykdommen årlig. Symptomene oppdages ofte sent, noe som kan gi dårligere effekt av behandlingen.

Tiltak for å oppdage kreften tidlig

Kreftregisteret startet opp tarmscreeningsprogrammet i 2022. Screening er masseundersøkelse av personer som i utgangspunktet er friske, med et mål om å oppdage kreft tidlig.

Oppdages tarmkreft tidlig er den lettere å behandle, og det trengs ofte mindre omfattende behandling. Dette gir færre senskader og bedre livskvalitet. 

De fleste land i Europa har innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger. 

Tilbud gis året man fyller 55 år

Tilbudet skal gis til kvinner og menn i løpet av det året de fyller 55 år, og skal etter hvert bli et landsdekkende tilbud.

De første invitasjonene ble sendt ut til 55-åringer i Østfold og Vestre Viken i mai i 2022. Tilbudet blir rullet gradvis ut til hele landet i løpet av 2023.

NB. Personer som var over 55 år da tilbudet ble satt i gang (i 2022), får ikke innkalling til dette screeningprogrammet. Dersom du har mistanke om at du har symptomer på at noe ikke er som det skal, bør du oppsøke lege.

Slik foregår screeningen

Standard metode i programmet er en test for å avdekke usynlig blod i avføringen. Deltagerne får tilsendt invitasjon og utstyr til å ta avføringsprøven hjemme, og sender så inn prøven.

Testen gjentas hvert annet år i ti år.

Helsedirektoratet har anbefalt at man senere gradvis går over til kikkertundersøkelse av hele tykktarmen, koloskopi, som metode i programmet.

Fordeler med tarmscreening

Man kan oppdage og fjerne eventuelle polypper som ellers kunne ha utviklet seg til kreft. Screening reduserer dermed forekomsten av tarmkreft. Studier viser også at screening reduserer dødeligheten av tarmkreft. 

Ulemper med tarmscreening

Ingen screeningmetoder vil fange opp absolutt alle tilfeller av kreft. Å delta i screening gir heller ingen garanti mot å få kreft senere i livet. I visse tilfeller kan undersøkelsen også gi positive prøvesvar som senere viser seg å ikke være kreft.

1 av 4 opplever smerter under koloskopi-undersøkelsen. Man kan da få tilbud om smertestillende medisiner. 

 

Var dette nyttig?