Tarmscreeningprogrammet – screening for å oppdage tarmkreft

Det nasjonale programmet for tarmkreft, tarmscreeningprogrammet, er fra 2022 i gang. I løpet av de neste par årene vil alle 55 åringer få en invitasjon til å delta.

Tarmkreft er blant den største kreftformen for menn og kvinner i Norge. Norge et av landene med høyest forekomst av tarmkreft. Omtrent 4500 nordmenn får denne sykdommen årlig. Symptomene oppdages ofte sent, noe som kan gi dårligere effekt av behandlingen.

Tiltak for å oppdage kreften tidlig

Kreftregisteret har fra 2022 innført et nasjonalt program for tarmscreening i Norge. Screening er masseundersøkelse av personer som i utgangspunktet er friske, med et mål om å oppdage kreft tidlig.

Oppdages tarmkreft tidlig er den lettere å behandle, og det trengs ofte mindre omfattende behandling. Dette gir færre senskader og bedre livskvalitet. 

De fleste land i Europa har innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger. 

Tilbud gis året man fyller 55 år

Tilbudet skal gis til kvinner og menn i løpet av det året de fyller 55 år, og skal etter hvert bli et landsdekkende tilbud.

De første invitasjonene ble sendt ut til 55-åringer i Østfold og Vestre Viken i mai i 2022. Tilbudet blir rullet gradvis ut til hele landet i løpet av 2023.

NB. Personer som er over 55 år når tilbudet ble satt i gang (i 2022), får ikke innkalling til screening, men må enn så lenge gå til lege hvis de har symptomer på at noe ikke er som det skal.

Slik foregår screeningen

Standard metode i starten vil være en test for å avdekke usynlig blod i avføringen. Deltagerne får tilsendt invitasjon og utstyr til å ta avføringsprøven hjemme.

Testen skal så gjentas hvert annet år i ti år.

Helsedirektoratet har anbefalt at man senere gradvis går over til kikkertundersøkelse av hele tykktarmen, koloskopi, som metode i programmet.

Fordeler med tarmscreening

Man kan oppdage og fjerne eventuelle polypper som ellers kunne ha utviklet seg til kreft. Screening reduserer dermed forekomsten av tarmkreft. Studier viser også at screening reduserer dødeligheten av tarmkreft. 

Ulemper med tarmscreening

Ingen screeningmetoder vil fange opp absolutt alle tilfeller av kreft. Å delta i screening gir heller ingen garanti mot å få kreft senere i livet. I visse tilfeller kan undersøkelsen også gi positive prøvesvar som senere viser seg å ikke være kreft.

1 av 4 opplever smerter under koloskopi-undersøkelsen. Man kan da få tilbud om smertestillende medisiner. 

Kreftregisteret har et pågående pilotprosjekt om tarmscreening i Norge.

 

Var dette nyttig?