Tarmscreeningprogrammet – screening mot tarmkreft

Helsedirektoratet innfører et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft fra 2022.

Tarmkreft er blant våre største kreftformer for menn og kvinner. Symptomene oppdages ofte sent, noe som kan gi dårligere effekt av behandlingen. Screening er masseundersøkelse av personer som i utgangspunktet er friske, med et mål om å oppdage kreft tidlig. I Norge skal Kreftregisteret innføre et nasjonalt program for tarmscreening fra 2022.

Oppdages tarmkreft tidlig er den lettere å behandle, og det trengs ofte mindre omfattende behandling. Dette gir færre senskader og bedre livskvalitet. 

De fleste land i Europa har innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger. 

Nasjonal tarmscreening i Norge

Tilbudet skal gis til kvinner og menn i løpet av det året de fyller 55 år, og skal etterhvert bli et landsdekkende tilbud.

Standard metode i starten vil være en test for å avdekke usynlig blod i avføringen. Deltagerne får tilsendt invitasjon og utstyr til å ta avføringsprøven hjemme. Testen skal så gjentas hvert annet år i ti år.

Helsedirektoratet har anbefalt at man senere gradvis går over til kikkertundersøkelse av hele tykktarmen, koloskopi, som metode i programmet.

Fordeler med tarmscreening

Man kan oppdage og fjerne eventuelle polypper som ellers kunne ha utviklet seg til kreft. Screening reduserer dermed forekomsten av tarmkreft. Studier viser også at screening reduserer dødeligheten av tarmkreft. 

Ulemper med tarmscreening

Ingen screeningmetoder vil fange opp absolutt alle tilfeller av kreft. Å delta i screening gir heller ingen garanti mot å få kreft senere i livet. I visse tilfeller kan undersøkelsen også gi positive prøvesvar som senere viser seg å ikke være kreft.

1 av 4 opplever smerter under koloskopi-undersøkelsen. Man kan da få tilbud om smertestillende medisiner. 

Kreftregisteret har et pågående pilotprosjekt om tarmscreening i Norge.

 

Var dette nyttig?