Mammografi

Mammografi kan avsløre forandringer i brystene som er for små til at kvinnen selv kan kjenne dem. Tidlig diagnose bidrar til økt overlevelse og mer skånsom behandling, og dermed bedre livskvalitet.

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene. Det er ikke nødvendig å gjøre forberedelser før undersøkelsen.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Mens du står plasseres brystet oppå en filmholder. En plate legges på og brystet presses sammen mellom filmholderen og platen og det tas bilder. Mammografi innebærer ikke store stråledoser (kreftregisteret.no).

Det er individuelt hvordan man opplever undersøkelsen, men det kan kjennes smertefullt når brystet presses sammen.

Mammografiprogrammet

Mammografi tas som regel i forbindelse med screening (masseundersøkelse). Mammografiprogrammet er et screeningtilbud til alle norske kvinner mellom 50 og 69 år. Kreftforeningen anbefaler deltakelse i Mammografiprogrammet, basert på de mange studiene som viser at screening reduserer dødelighet av brystkreft. Samtidig er vi opptatt av at du selv tar ditt valg basert på informasjon om fordeler og ulemper ved å delta.

Tilbakekalling til ny undersøkelse

Hos om lag tre prosent av de som deltar i Mammografiprogrammet oppdages det unormale forandringer på bildene. Det kan være vanskelig for røntgenlegene å tolke om dette er kreft eller om det er godartede, ufarlige forandringer.

Oppdages slike forandringer, blir kvinnen kalt tilbake for ny undersøkelse. Denne kan innebære nye røntgenbilder og ultralyd, og i noen tilfeller også vevsprøve eller celleprøve.

Dersom 1000 kvinner tar mammografi, vil rundt 970 få beskjed om at alt er ok.

  • 30 vil bli kalt tilbake for grundigere undersøkelse.
  • 18 av de 30 vil trenge nye mammografibilder og muligens ultralyd og vil deretter få beskjed om at det ikke dreier seg om funn av kreftsvulster.
  • 12 kvinner vil måtte ta flere prøver slik som celleprøve eller vevsprøve.
  • Av disse vil 6 få vite at det ikke dreier seg om brystkreft, mens 6 vil få diagnosen brystkreft.

Mange kan oppleve uro og engstelse i forbindelse med mammografiundersøkelsen, særlig i forbindelse med innkalling til ny undersøkelse. Det er vanlig å ha det slik, selv om det varierer fra kvinne til kvinne hvor sterkt dette oppleves.

Undersøk brystene selv

Hvis du jevnlig ser og kjenner på brystene dine, blir du lettere oppmerksom på forandringer som kan tyde på brystkreft.

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?