– Kreftpasienter vil alltid prioriteres høyt

Mange er urolige for hva koronapandemien betyr for deres videre behandlingsforløp. Kreftlege Daniel Heinrich forsikrer om at hver eneste pasient skal tas godt vare på til tross for unntakstilstanden.

Leder i Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich, er en av kreftlegene som tar mange viktige beslutninger i disse dager. Foto: Tomy Hoang.

Norske sykehus står overfor store utfordringer i disse dager. De fleste er i såkalt gult beredskap som innebærer at de omdisponerer personell og utsetter noen planlagte behandlinger. Dette får konsekvenser – også for kreftpasienter.

– Det gjøres prioriteringer i helsevesenet til enhver tid, og det er uavhengig av COVID-19. Når det er sagt er det ingen tvil om at vi er i en spesiell og krevende situasjon akkurat nå, sier Daniel Heinrich, leder i Norsk onkologisk forening.

Heinrich er kreftlege og overlege på A-hus og behandler daglig pasienter med urologisk kreft. Han har stor forståelse for at noen er bekymret for videre behandlingsforløp, men kan forsikre om at det jobbes iherdig for å ivareta både pasienter og pårørende.

– Kreftpasienter vil alltid prioriteres høyt, også gjennom hele pandemisituasjonen. Per i dag er det slik at samtlige akutte tilfeller og behandlinger hvor man ser et eventuelt prognosetap går som planlagt, sier Heinrich.

Ulike alternativer

Det tas fortløpende vurderinger av norske sykehus på hvordan sengeplassene deres skal disponeres. I disse dager er det naturlig nok flere senger enn til vanlig som går til pasienter med koronasmitte. Heinrich mener derfor at en viss forskyvning av ressursbruken kan være fornuftig.

– Ta prostatakreft for eksempel. Her har vi to behandlingsalternativer, operasjon og strålebehandling. Begge gir like stor sjanse for å bli frisk. Ved operasjon er man i narkose og tar i bruk respirator som er en knapp ressurs akkurat nå. Da er det logisk å heller tilby flere strålebehandling. Det gir ingen reduksjon av kvaliteten på behandlingen og gir kreftleger mulighet til å spare ressurser på et område.

Noen kreftpasienter opplever å få kontroller eller behandlinger utsatt på grunn av koronapandemien. Ifølge Heinrich er det viktig at kreftlegene vurderer hvert enkelt tilfelle grundig og veier fordeler og ulemper opp mot hverandre.

– Det er ikke bare en eventuell knapphet på ressurser vi må ta hensyn til, men det er også en av våre oppgaver som kreftleger å avgjøre hvem man skal utsette for risiko. For en del kreftpasienter vil det ikke være forsvarlig å møte opp til behandling på nåværende tidspunkt. Årsaken er at det for noen vil ha større konsekvenser å bli smittet av korona, enn å utsette eller hoppe over en behandling.

Leder i Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich. Foto: Tomy Hoang.

Gi begrunnelse

Heinrich er opptatt av at det skal tas gode og individuelle avgjørelser i hvert enkelt tilfelle. Selv om det er en ekstraordinær situasjon og stor belastning på helsevesenet, er det viktig at pasienter føler seg ivaretatt.

– Det er en grunnleggende pasientrettighet å få vurdert sin sak. Myndighetene prioriterer klart og tydelig, og det må vi også. Når det er sagt må vi som kreftleger være flinke til å gi pasienten en grundig begrunnelse på hvorfor vi eventuelt velger å utsette en behandling. Vedkommende skal føle at de er i de beste hender.

En del konsultasjoner som tidligere ble gjort på sykehus, blir nå gjennomført via video eller telefon. Dermed unngår personer i risikogruppen en eventuell unødvendig eksponering for korona-viruset ved å møte opp på sykehuset.

– Her må vi tilrettelegge på best mulig måte. Det vil alltid være en større tetthet av syke mennesker på et sykehus enn utenfor, og dette gjelder også COVID-19. Derfor må vi hele tiden ha en nytte- og risikovurdering. Er pasientene tjent med å komme til sykehuset nå, eller skal vi forsøke å gjennomføre det på andre vis?

Han ser for seg følgende scenario:

– La oss si at vi gjennomfører kontroller av 100 kreftpasienter. Da er det 100 flere personer som kan ta med seg viruset inn på sykehuset, og dermed tilsvarende som kan ta det med seg ut igjen. Det er dette vi forsøker å unngå, sier Heinrich.

Vurder formen

Hvis man ikke får beskjed fra sykehuset om noe annet, så går behandlingen som planlagt. Da er det viktig å møte opp til oppsatt tid. Det finnes imidlertid ett unntak.

– Vi har opplevd at noen av våre kreftpasienter har hatt mistanke om korona. De har hatt lette symptomer på forkjølelse og hostet litt for eksempel. Da er det viktig at man ringer og endrer på avtalen. Hverken kreftpasienter eller noen av oss andre skal møte opp på sykehus med symptomer, sier Heinrich.

Skadene kan potensielt bli store hvis ikke denne forholdsregelen tas til følge.

– I en kreftavdeling er det mange med lavt immunforsvar, så vi gjør vårt ytterste for å unngå smitte. Pasientene kan bli alvorlig syke og de ansatte må i karantene. Derfor vil jeg presisere at det er nødvendig å holde seg hjemme hvis man har lette symptomer på en luftveisinfeksjon eller lignende. Vi skal ikke sette andres liv i fare. Ved mer alvorlige symptomer skal man selvsagt kontakte legevakten, fastlegen eller sykehuset for å bli undersøkt, men altså ikke møte opp på kreftavdelingen direkte.

Er du usikker på om du bør møte opp på sykehuset eller ikke? Ring til behandlende enhet, anbefaler Heinrich.

Snakk med oss

Vi svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Det er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Hjelp oss med å hjelpe flere

Nå er innsatsen fra frivillig sektor avgjørende. Kreftforeningen bidrar med hjelpetilbud der det offentlige ikke strekker til. Støtt oss i dugnadsarbeidet.

Har du tips til hva vi bør ta tak i? Send til post@kreftforeningen.no.

Var dette nyttig?