Lover penger til hjemmetest: – En viktig og riktig avgjørelse

Kreftforeningen har lenge jobbet for at hjemmetest skal implementeres i Livmorhalsprogrammet. I et intervju med TV2 sier Erna Solberg at det er satt av midler til dette over statsbudsjettet.

Bilde av ingrid Stenstavold Ross
Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross mener bevilgningen til hjemmetest er viktig og riktig.

– I dag er vi veldig glade, konstaterer Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

– Dette er en viktig og riktig avgjørelse som kommer til å få stor betydning når tilbudet er på plass. Det vil i første omgang bli et tilbud til kvinner som ellers ikke får tatt en livmorhalsprøve.

Setter av over 20 millioner kroner

20,5 millioner kroner er satt av til hjemmetesting i Livmorhalsprogrammet i Statsbudsjettet for 2022, sier statsminister Erna Solberg til TV2. Midlene skal dekke økte driftsutgifter for Kreftregisteret, IKT-utvikling samt investeringskostnader i laboratorium. Regjeringen ønsker i likhet med Kreftforeningen og Kreftregisteret å øke deltagelsen i Livmorhalsprogrammet fra under 70 til 80 prosent, som er anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon.

– Det er fantastisk at dette kommer nå. Samtidig vil vi understreke viktigheten av at ordningen med hjemmetest blir et varig tilbud slik at vi faktisk når sårbare kvinner som i dag ikke følger Livmorhalsprogrammet, sier Stenstadvold Ross.

Hjemmetest når flere kvinner

Solbergs uttalelse kommer en uke inn i årets #sjekkdeg-kampanje, som siden 2015 har bidratt til at antall kvinner som tar livmorhalsprøve har økt kraftig. Kampanjen ble startet av Thea Steen som døde av livmorhalskreft i 2016, bare 26 år gammel. Theas budskap var tydelig: Sjekk deg, unngå livmorhalskreft.

Rundt 70 prosent av Norges kvinner mellom 25 og 69 år følger denne oppfordringen. Målet er å komme opp i en deltagelsesprosent på 80, som anbefalt av Verdens helseorganisasjon. Samtidig vet vi at denne undersøkelsen byr på store utfordringer for enkelte grupper. For dem kan tilbudet om en hjemmetest være av stor betydning.

Åpen om frykten

Maria Steinsvik Kronvald er intervjuet av TV2. Hun forteller åpenhjertig hvordan traumer etter overgrep gjør det svært vanskelig å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse. Hun frykter selve undersøkelsen mer enn hun frykter kreft.

Kreftforeningen berømmer Kronvalds åpenhet.

– Marias åpenhet er verdifull for oss, fordi den minner oss om at noen tilbud må tilpasses. For mange av de 400 000 kvinnene som ikke følger livmorhalsprogrammet, er det nok å få en ekstra påminnelse i form av #sjekkdeg-kampanjen. For andre må det mer til, mener Ingrid Stenstadvold Ross.

– Vi har stor tro på at et tilbud om å teste seg i ro og mak innenfor husets fire vegger vil gi den tryggheten som trengs for at enda flere vil ta oppfordringen om jevnlige livmorhalsprøver. Slik kan vi avdekke enda flere forstadier til kreft, og på sikt oppnå målet om å utrydde livmorhalskreft helt.

Livmorhalsprogrammet administreres av Kreftregisteret. Bakgrunnen for anbefaling av hjemmetest er en studie Kreftregisteret har gjort på oppdrag fra helsedirektoratet, som konkluderte med at HPV-hjemmetesting vil være i særstilling det viktigste enkelttiltaket for å øke oppslutningen om Livmorhalsprogrammet. Kreftforeningen var med og finansierte denne studien.

Gi oss en sterkere stemme!

Er du medlem i Kreftforeningen? Gi deg selv en klapp på skulderen! Denne uka har du bidratt til at Maria (40) får et trygt og godt tilbud om å sjekke seg for livmorhalskreft.

Ikke blitt medlem ennå? Meld deg inn i dag og ta del i framtidige kamper for effektiv forebygging og rask og presis behandling.

Bli medlem

360 kr.
Betalingsvalg
Personlig informasjon

Total sum: 360 kr.

Var dette nyttig?