Det er 20 år siden det norske mammografiprogrammet ble satt i gang. Programmet tilbyr kvinner mellom 50 og 69 år brystscreening hvert annet år. Hensikten er å oppdage svulster i brystet tidlig. Kreftregisteret forteller at mammografiprogrammet redder over 100 kvinner hvert år.

– Programmet har redusert dødeligheten kraftig. 18 640 kvinner har fått avdekket brystkreft takket være mammografi, sier Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet.

Typisk for svulstene som oppdages via screening er at de er små, 80 prosent er mindre enn to cm i diameter.

– Hvis vi gjør funn, blir kvinnene kalt inn igjen og fulgt opp med undersøkelse på nærliggende brystsentre, sier hun.

Det er imidlertid stor forskjell i oppmøte til screening rundt i landet. I Nordland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har deltakelsen jevnt over ligget på over 80 prosent.

Bare seks av ti kvinner møter imidlertid til mammografi i Oslo.

– Det er bekymringsfullt at det i Oslo er lavere oppmøte. Det kan skyldes bruk av private institusjoner, det finnes flere private tilbud om mammografi i Oslo, og disse har vi ikke oversikt over. Vi vet også at innvandrerkvinner møter i mindre grad. Det kan være utfordrende å nå dem og få gitt god informasjon, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

Han legger vekt på hvor viktig det er å støtte opp om det offentlige mammografiprogrammet.

– Vi i Kreftforeningen har også tatt til orde for å se på en utvidelse av aldersgruppene. Vi vet at andre land kaller inn en større aldersgruppe til mammografi. Det bør vi se på her i Norge også, sier Opdalshei.

Les mer om rapporten fra Kreftregisteret og om Rosa sløyfe-aksjonen