Fra neste år vil kvinner og menn over 55 år få innkalling til tarmscreening. Dette vil potensielt kunne spare 300 liv i året, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei.

– Kreftforeningen har i flere år vært utålmodig med å få innført slik tarmkreftkontroll. Det har vært testet i enkelte deler av landet i flere år, og det er på høy tid at screeningprogrammet nå blir nasjonalt og permanent, sier Opdalshei.

Hvert år rammes over 4000 nordmenn av tarmkreft, og fire personer dør i gjennomsnitt hver dag.

– Når vi vet at det er anslått at vi med en nasjonal tarmkreftscreening kan redusere dødeligheten med opp mot 300 personer i året så vi har ingen tid å miste, sier Opdalshei.

Tarmkreft er den nest mest dødelige kreftformen vi har etter lungekreft, og allerede i 2003 anbefalte EUs helseministere enstemmig å innføre tarmkreftscreening. Helt fra den gangen har Kreftforeningen jobbet for at vi skal få tarmkreftscreening i Norge.   

– Kreftforeningen har jobbet for dette i mange år, og vi er utålmodige. Vi er derfor veldig glade for at regjeringen gir dette et stort løft i statsbudsjettet så innføringen av et nasjonalt tilbud vil gå raskere, sier Opdalshei.

Dette mener Kreftforeningen om tarmscreening