SV vil gjøre mest for folkehelsen

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levevaner. Vi har undersøkt hva de ulike partiene vil gjøre for å hjelpe folk til å leve sunnere liv.

Vi har undersøkt hva de ulike partiene vil gjøre for å hjelpe folk til å leve sunnere liv. Her er resultatet.

Det er store forskjeller på hvor enkelt partiene vil gjøre det for folk å satse på helsen. Det viser vår folkehelsekåring, hvor vi har gått gjennom partiprogrammene til de største partiene.

– Her har politikerne våre et stort ansvar, for de kan hjelpe folk til å leve sunnere, og dermed redusere risikoen for sykdommer som kreft, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Kåringen er et samarbeid mellom de fem organisasjonene i NCD alliansen. Det er Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelse, Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Rådet for psykisk helse.

Slik er kåringen gjennomført

  • Alle partienes partiprogram er gjennomgått
  • Partiene har i tillegg fått anledning å kommentere og komme med tilleggsopplysninger.
  • Vi har sett på partienes politikk på folkehelseområdet og risikofaktorene tobakk, alkohol, usunt kosthold og inaktivitet

(Les mer om begrunnelsene for hvert enkelt parti lenger ned i saken).

Pluss for konkrete tiltak

Sosialistisk Venstreparti (SV) kommer best ut av undersøkelsen. Blant annet fordi de vil ha nasjonal skolematordning, en time fysisk aktivitet for elever og differensiert sukkeravgift. utjevne sosial ulikhet som fører til ulikhet i helse er også sentralt i deres arbeid.

– Partier som har konkrete løsninger, har blitt premiert for det. Det holder ikke med gode intensjoner, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Like bak førsteplassen, følger Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og Kristelig Folkeparti.

Partiene som scorer høyt har til felles at de vil gjøre det enkelt for befolkningen å være tobakksfri, fysisk aktive, ha et sunt kosthold, og velge minst mulig alkohol. Det handler blant annet om tilgjengelighet og pris, og om å satse på forebygging og helsefremmende tiltak.

Følger nøye med

I Norge er to av tre dødsfall knyttet til ikke-smittsomme sykdommer. Tobakk, alkohol og usunt kosthold er viktige risikofaktorer og bidrar stort til sykdomsbyrden. Strengere reguleringer og høyere avgifter på usunne varer kan dytte folk i riktig retning og bidra til å utjevne forskjeller i helse.

– Vi sier nei til billigere snus, alkohol og sukker – og ja til folkehelse for alle. Avgifter er et kraftig og viktig virkemiddel, så dette er noe vi vil følge nøye med på fremover, sier Stenstadvold Ross.

Både historien og vår kartlegging viser at partier som Sosialistisk Venstreparti (SV), Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og Kristelig Folkeparti er villige til å bruke slike virkemidler. Likevel kan ikke alt leses ut fra partiprogrammene. Blant annet har både Høyre og Venstre store ambisjoner på tobakksområdet.  

– Vi har en viktig jobb i å sikre at alle partier følger opp ambisjoner og lovnadene de neste fire årene. Vi må ha kommet et langt steg videre i folkehelsearbeidet på slutten av neste stortingsperiode, og det forventer vi alle partiene bidrar til, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Haster å satse på forebygging

Norge har satt seg ambisiøse mål for folkehelsearbeidet. Likevel har det vært flere store tilbakeslag de siste årene. Det er slutt på gratis skolefrukt, sukkeravgiften er fjernet, og snus og alkohol er blitt billigere.

– Det haster å satse på forebygging. Det skylder politikerne fremtidige generasjoner. De neste ti årene vil det være 10.000 flere krefttilfeller enn i dag. Vi vil ikke klare å behandle oss ut av dette, advarer Stenstadvold Ross.

Begrunnelse for karakterene

Sosialistisk venstreparti får høyest score av alle partiene i vår måling. SV har en sterk folkehelsepolitikk på mange områder i sitt partiprogram. De ønsker å øke tobakksavgiften, bygge ut skolehelsetjenesten og bruke mer penger på folkehelsearbeid, forebygging og behandling. Sv vil også lovfeste rett til gode, grønne utearealer og ha større arealnormer i skolegårder. Utjevne sosial ulikhet som fører til ulikhet i helse er også sentralt i deres arbeid.

Terningkast: 5

Arbeiderpartiet har et bredt folkehelseperspektiv og scorer godt i vår partikåring. De ønsker blant annet å innføre nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og lage en strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller og ensomhet. De vil gjennomgå og vurdere innstramminger i lovverket for regulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. De får trekk for at de ikke ønsker å gjeninnføre avgift på alkoholfrie drikkevarer. Ap har en god tobakkspolitikk, men det er synd at dette ikke nevnes i partiprogrammet.

Terningkast: 4

Senterpartiet har mye god folkehelsepolitikk i sitt partiprogram. Sammen med KrF skiller de seg merkbart ut med svært ambisiøse mål for tobakks- og alkoholpolitikken. Sp beskriver utfordringen med sosiale helseforskjeller og er villige til å ta i bruk strukturelle tiltak for å jevne ut disse, men minus for å ikke nevne sukkeravgiften i partiprogrammet. Pluss for å ønske en nasjonal satsing for økt fysisk aktivitet.

Terningkast: 4

Miljøpartiet De Grønne har en sterk folkehelsepolitikk på mange viktige områder. De ønsker blant annet å styrke og prioritere helsestasjonen og skolehelsetjenesten, verne om universelle velferdstjenester og aktivt jobbe for markedsføringsregler som beskytter barn og unge mot kroppspress og annen negativ påvirkning. MDG er også fremoverlente når det kommer til å bruke avgiftssystemet for å få flere til å ta gode helsevalg.

Terningkast: 4

Rødt har en tydelig folkehelsestrategi. Utover hovedpunktene i vurderingen vil de blant annet styrke skolehelsetjenesten og arbeide for en helsepolitikk som reduserer sosiale forskjeller.

Terningkast: 4

Kristelig Folkeparti har en omfattende folkehelsepolitikk på mange områder i sitt partiprogram. De er sammen med Senterpartiet de eneste partiene som har en skrevet om sin tobakkspolitikk i partiprogrammet. De ønsker også en restriktiv alkoholpolitikk og vil prioritere tiltak som utjevner sosiale helseforskjeller. Pluss for at de så tydelig ønsker å bruke skatte- og avgiftssystemet aktivt for å stimulere til sunne valg og avvikle taxfree-ordningen.

Terningkast: 4

Venstre har gode punkter om psykisk helse i sitt partiprogram. De skriver at forebyggende helsearbeid er kjernen i deres helsepolitikk, men dette gjenspeiles ikke i konkret politikk og faller derfor igjennom på viktige folkehelsepolitikkområder. Pluss for at de er det eneste partiet som ønsker å sette en sluttdato for et tobakksfritt Norge og at de vil bruke avgiftssystemet til å fremme sunne matvarer.

Terningkast: 3

Høyre har god politikk på psykisk helseområdet, men har vedtatt en omfattende liberalisering av alkoholpolitikken som setter folkehelsen i fare. Høyre har også vedtatt å redusere avgifter på grenseutsatte varer som trekker ned. Pluss for å programfeste redusert tobakksbruk og innføring av differensiert sukkeravgift.

Terningkast: 3

Fremskrittspartiet har gode punkter om psykisk helse i sitt partiprogram, men ønsker å skrote viktige verktøy for folkehelsa, slik som Vinmonopolet og avgifter på usunne varer. Pluss for å programfeste at de ønsker å utvikle helsestasjonen og skolehelsetjenesten til å jobbe mer forebyggende.

Terningkast: 1

Var dette nyttig?