Bli frivillig for Kreftforeningens veivisere

Som frivillig i Kreftforeningens veivisere skal du støtte og gi trygghet til kreftpasienter som trenger det mest, slik at de forstår og mestrer sin egen hverdag og sykdom bedre.

Foto: Ole Martin Wold

Å få kreft kommer ofte som et sjokk. Som kreftpasient kan det være vanskelig å håndtere en alvorlig sykdom og samtidig få oversikt i hverdagen over informasjon fra det offentlige, behandlinger og undersøkelser. Uten pårørende eller andre nære som kan hjelpe til, kan det være ekstra vanskelig.

Kreftforeningens veivisere er et helt nytt tilbud. Vi starter opp i Trondheim og Levanger, og utvider til flere steder i landet etter hvert. Nå rekrutterer vi i Steinkjer, Vennesla, Kristiansand, Lillesand, Strand, Levanger, Bergen og Hamar og omegn.

Hva kan du bidra med?

 • Være en samtalepartner og støtte, slik at de kan mestre hverdagen sin bedre
 • Bistå i forberedelse av behandlinger, legebesøk, møter med ulike offentlige tjenester og lignende.
 • Bistå pasienten med å få oversikt over avtaler knyttet til kreftbehandling eller rehabilitering
 • Hjelpe til å med å forstå informasjonen fra sykehus, NAV eller andre offentlige instanser
 • Hjelpe til å finne frem i det offentlige systemet
 • Være en støttespiller i møte med ulike offentlige tjenester 
 • Være en veiviser til aktuelle tilbud, inkludert Kreftforeningens tilbud
 • Du skal ikke være med inn på lege- eller behandlingstimer. 

For å sikre at vi finner en god match mellom pasient og frivillig, gjennomføres det et kartleggingsmøte med kreftpasienten hvor vi får oversikt over behovene. Deretter holdes det et oppstartsmøte mellom frivillig og kreftpasient.  

Du blir en del av et større team av frivillige. Du får god opplæring og oppfølging, både en til en og gjennom nettverkssamlinger med erfaringsutveksling med andre frivillige og faglig påfyll.

Hvem ser vi etter?

 • Vi ser etter deg som er tålmodig, liker å snakke med folk, som er god til å støtte mennesker og som har evne til å gi trygghet.
 • Du må være løsningsorientert, kunne gi oppmuntring og motivasjon og like å hjelpe mennesker.
 • Du må være tolerant og se mennesker som de er.
 • Du må ha eller kunne tilegne deg generell kunnskap om kreft og kreftbehandling.
 • Du må være over 18 år.

Hvor mye tid tar det?

Tillit og trygghet blir viktig, og det er lagt opp til at du blir fast kontaktperson for en kreftpasient som du skal bistå inntil to timer per uke, over en periode på maks seks måneder.

 • Du synes det er greit å forplikte deg til å være frivillig i 1 år.
 • Du vil få dekket alle dine utgifter i forbindelse med oppdragene.

Ja, jeg vil bli frivillig

Vil du bidra som frivillig? Du må ikke ha erfaring med kreft – bare ha lyst til å bidra! Hvilke aktiviteter som trenger frivillige, og hvor i landet, varierer. Meld interesse, så kontakter vi deg og forteller om hvilke aktiviteter som har behov akkurat nå.

Lurer du på noe? Kontakt Hanne Hovde Bye på hanne.hovde.bye@kreftforeningen.no eller telefon 47 40 81 16.

Stiftelsen Dam Logo

Kreftforeningens veivisere er et tilbud som har fått støtte fra Stiftelsen Dam.

Var dette nyttig?