Solsmarte kommuner

Norge er ett av landene i verden som har høyest forekomst av hudkreft. Rundt 9 av 10 tilfeller har sammenheng med for mye sol og solarium. Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med å få Norge ned fra hudkrefttoppen. 

Sjekklisten Solsmarte kommuner kan være til hjelp i arbeidet med forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft.

Sjekkliste for Solsmarte kommuner

Slik kan kommunen bidra til forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft.

Den nasjonale UV- og hudkreftstrategien (dsa.no) som er utviklet av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har som mål å redusere veksten av hudkreft i Norge med 25 prosent innen 2040. Dette krever en bred satsning nasjonalt, regionalt og lokalt. For å lykkes, må forebygging av hudkreft være en del av det systematiske folkehelsearbeidet. Skadeforebygging må også handle om å unngå helseskadelig UV-stråling, og etater må jobbe på tvers, for å sikre trygge uteområder.

logo solsmart kommune
Logo som kommuner kan benytte, om de utfyller kriteriet i sjekklisten. For å bestille logo, send e-post med forespørsel til: post@kreftforeningen.no

Brosjyrer og materiell om solråd

Vi har brosjyrer om solråd som kan lastes ned eller bestilles.

Nyttig for å være Solsmart

Råd om sol, solarium og hudkreft

Fakta og råd om solbeskyttelse og hvordan forebygge hudkreft.

Bli Solsmart barnehage

Nesten 2000 barnehager er Solsmarte, og får tips om solrutiner og aktiviteter. Det er enkelt og gratis å bli med.

Skoleopplegg om sol og solarium

«Huden glemmer ikke» er et gratis opplegg for 10. trinn og VG1.

Var dette nyttig?