Verktøykasse for helsepersonell om alternativ behandling

Fire korte filmer for helsepersonell om kreft og alternativ behandling, til bruk på for eksempel seksjonsmøter, temalunsjer eller fagdager som kunnskapsoppdatering.

Filmene er laget av Kreftforeningen i samarbeid med Anita Salamonsen, professor i sosiologi og kreftforsker, samt tidligere ansatt i Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Filmene varer mellom 10 og 15 minutter hver. Alle gir oversiktskunnskap og avsluttes med oppgaver for diskusjon. Vi anbefaler at filmene sees i rekkefølge fra 1 til 4, da de bygger på hverandre.

1. Norske kreftpasienters bruk av alternativ behandling: Bakgrunn og relevans for helsepersonell

2. Pasientperspektiver: Hvorfor bruker kreftpasienter alternativ behandling?

3. Grensevandrere i ingenmannsland. Pasientsikkerhet og kreftpasienters bruk av alternativ behandling

4. Hvordan kommunisere med kreftpasienter om bruk av alternativ behandling?

Anita Salamonsen er professor i sosiologi ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet og forsker II ved Universitetet i Oslo, tilknyttet prosjektet CANCUL – Kreftoverlevelse på nye måter. Hun har tidligere jobbet 14 år hos NAFKAM, og arbeider i dag særlig med barn og unges involvering i ulike offentlige tjenester og i forskning, forståelser av kreftforløp der pasienters egne perspektiver inngår, utvikling av personsentrerte helse- og sosialtjenester, risikoforståelser og pasientsikkerhet knyttet til bruk av alternativ behandling og kommunikasjon mellom lege og pasient.

Stiftelsen Dam Logo

Utarbeidet med støtte fra Stiftelsen Dam. De er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Var dette nyttig?