Behandling av kreft

Behandlingen varierer fra pasient til pasient og fra kreftform til kreftform. Kreftpasienter behandles ofte med en kombinasjon av ulike metoder.