Alternativ behandling

Det finnes en mengde tilbud om alternativ behandling, og det kan være vanskelig å orientere seg. Vi har samlet noen generelle råd og spørsmål det kan være viktig å tenke gjennom.

Vi anbefaler at du snakker med din behandlende lege dersom du ønsker å bruke alternative behandlingsmetoder eller hvilken behandling du ønsker å prøve.

Det er fremdeles behov for mer dokumentert forskning på alternativ behandling da man ikke vet nok om virkning og bivirkning og dermed om sikkerhet.

Hva er alternativ behandling?

Kreftpasienter bruker oftest alternativ behandling i tillegg til den tradisjonelle kreftbehandlingen de får på sykehuset. Derfor omtales den også som komplementær behandling. Dette forkortes flere steder til KAM (Komplementær og alternativ medisin) eller Cam på engelsk.

Med alternativ behandling menes behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten

Lov om alternativ behandling (lovdata.no)

Studier viser at svært mange kreftpasienter bruker en eller flere former for alternativ behandling. Vår erfaring er at flere pasienter opplever at behandlingstilbud som legger vekt på avslapning, velvære og sunt kosthold bedrer livskvaliteten. Mange synes det er viktig å kunne gjøre noe selv i forbindelse med egen sykdom.

Dette bør du tenke gjennom

Snakk med din behandlende lege

Før du starter med alternativ behandling er det lurt å snakke med din behandlende lege. Enkelte alternative behandlinger kan ha negative innvirkninger på den medisinske behandlingen din. Det er blant annet dokumentert at naturlegemidlet Johannesurt påvirker effekten av cellegiftbehandling.

Vær derfor åpen og ærlig overfor legen som følger opp kreftbehandlingen din. Spør om legen kjenner til denne behandlingen, og om den kan ha negativ effekt på din medisinske behandling. Dersom legen er skeptisk til dine planer, snakk med han/henne om grunnen til dette.

Tenk gjennom forventningene dine

Det å tenke igjennom dine forventninger, sette deg inn i behandlingen og stille spørsmål til behandleren kan gi deg ekstra trygghet. Du blir også bedre i stand til å ta et bevisst valg i forhold til den alternative behandlingen.

 • Hva ønsker du å oppnå med behandlingen? For eksempel lindre symptomer, minske bivirkninger av den medisinske behandlingen, gi ny energi, styrke immunforsvaret eller øke mulighetene for å bli frisk?
 • Hvor mye tid, krefter og penger er du villig og i stand til å investere?
 • Hvor lenge vil du prøve den alternative behandlingen før du avgjør om du har nytte av den.

Bli kjent med behandleren

Be om en grundig og uforpliktende samtale med én eller flere behandlere før du eventuelt starter. Da kan du få informasjon og svar på mye av det du lurer på. Du har rett til å stille krav til behandleren og hans/hennes kompetanse. Ikke vær redd for å ta opp dette. Det viktigste er at du føler deg trygg dersom du starter med behandlingen. Selv om du har en samtale med behandleren, forplikter du deg ikke til noe.

Dette bør du få avklart i møtet med behandleren

 • Hvilken erfaring behandleren har med å behandle kreftpasienter
 • Hvilken utdannelse behandleren har og om han/hun er medlem i en organisasjon
 • Har behandleren medisinsk utdanning
 • Beskrivelse av behandlingen, eventuelle bivirkninger
 • Kan behandlingen påvirke skolemedisinsk behandling
 • Hvem han/hun samarbeider med (for eksempel lege eller andre behandlere)
 • Hva behandlingen vil kreve av deg
 • Hva du kan oppnå med behandlingen
 • Når er det rimelig å vurdere virkningen og ta stilling til om du skal avslutte eller fortsette behandlingen
 • Kostnad

Hvem kan du bruke som støttespillere? Mange kan oppleve å bli overøst av gode råd fra andre. Selv om det menes godt kan det oppleves både overveldende og forpliktende. Du bør ikke begynne med en behandling fordi andre synes det kan være en god idé. Det er du selv som i utgangspunktet bør ha tro på den alternative behandlingen og ha ønske om å prøve.

 • Tenk igjennom hvem du ønsker å involvere.
 • Finn personer som du kan diskutere med
 • Ta gjerne noen med deg i møter med behandleren

I samarbeid med Kreftforeningen har NAFKAM (Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) utarbeidet temasider om alternative behandlinger som mange har benyttet seg av ved kreft. Her finner du nøytral og kvalitetssikret informasjon som kan være nyttig å lese før du velger en alternativ behandlingsform. Ta gjerne med den informasjonen du finner til legen din.

Har behandlingen hatt effekt?

Ofte kan det være vanskelig å vite om det er selve behandlingen eller andre faktorer som virker inn på formen din. Spesielt dersom du kombinerer alternativ og medisinsk behandling.

Ved å være bevisst på hva du eventuelt gjør i tillegg, for eksempel endrer kosthold eller andre daglige rutiner, kan det bli lettere for deg å avgjøre effekten.

 • Vær bevisst på hvordan du føler deg før behandlingen starter. Skriv gjerne ned hva du håper behandlingen skal bidra til. Ved å føre dagbok der du noterer dagsformen, eventuelle endringer, forbedringer eller forverringer, er det lettere å ha et bevisst forhold til din egen utvikling.
 • Begrens antall behandlingsformer. Prøv å avgrense deg til en eller svært få alternative behandlinger av gangen. Da er det enklere å finne ut hva du føler deg bedre av og hva som eventuelt gir deg bivirkninger.
 • Forventingsavklaring. Bli enig med behandleren om hvor lenge du skal behandles før dere vurderer virkningen. Samsvarer behandlingen og resultatene med dine forventninger? Snakk med behandleren din om dette. Du selv er også med på å bestemme varigheten av behandlingen.

Opplevelse av virkning og bivirkning bør du snakke med både lege og behandler om.

Juridisk sikkerhet

Når du velger alternative behandlingstjenester er du dårligere juridisk sikret enn ved behandling fra helsevesenet. Medisinske kunnskaper er heller ikke et krav for å kunne være alternativ behandler.

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?