Fertilitet ved kreftsykdom

Kreftsykdommen i seg selv eller behandlingen kan gi skader på testikler eller eggstokker slik at produksjonen av kjønnshormoner og/eller fruktbarheten blir redusert eller opphører.

Kreftbehandling kan gjøre det vanskelig å få barn, selv om nye teknikker har gjort sjansene bedre.

Fertilitet hos menn

Vi anbefaler menn å snakke med helsepersonell om det å fryse ned sæd før kreftbehandlingen.

Hos menn som har gjennomgått kreftbehandling vurderes behovet for testosterontilskudd ved symptomer på energiløshet, tretthet, redusert yteevne, svettetendens og redusert seksualfunksjon. Tilskudd av testosteron bør startes hos spesialist, men kontrollene og den videre behandlingen kan gjøres hos fastlegen.

Fertilitet hos kvinner

Det er vanskeligere å beholde fertiliteten hos kvinner enn hos menn.

Både cellegift og stråling kan føre til reduksjon av antall umodne eggceller, og kvinner kan allerede i 30-års alder oppleve problemer med å få barn, selv om de fortsatt har regelmessig menstruasjon. Kvinner behandlet i ung alder bør derfor planlegge å få barn tidlig.

Stråling mot livmor kan også gi problemer med graviditet. Dersom livmorveggen er skadet kan det være vanskeligere for embryoet (det befruktede egget) å feste seg. Kvinners svangerskap etter underlivskreft er mer risikofylt, og kvinnene må derfor følges nøye gjennom svangerskapet.

Det er viktig at kvinner som starter med cellegift som kan gjøre dem infertile (mister evnen til å få barn), får opplysninger om muligheten til å fryse ned eggstokkvev før behandlingsstart. Å få tilbakeført eggstokkvev etter avsluttet behandling ble første gang gjennomført høsten 2011 ved Oslo Universitetssykehus. Det er også født barn etter at tilbakeføring av eggstokkvev er blitt gjennomført.

Unge kvinner med sviktende funksjon av eggstokkene kan få medisiner for å erstatte mangelen på østrogen. Behandlingen bør startes hos spesialist i gynekologi.

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?