Ny kreftsykdom (sekundær kreft)

Sammenlignet med befolkningen generelt er kreftoverlevere mer utsatt for en ny kreftsykdom senere i livet. Likevel er risikoen fortsatt liten.

En ny kreftsykdom senere i livet (ikke tilbakefall av den første kreftformen), kalles sekundær kreft. Sekundær kreft omfatter både solide svulster – som vanligvis opptrer 10–30 år etter den primære kreftbehandlingen – og leukemi (blodkreft) som ofte opptrer innen 10 år etter primærbehandling. Sekundær kreft er den mest alvorlige typen av senskader etter tidligere kreftbehandling.

Sekundær kreft kan skyldes behandlingen man mottok, da både strålebehandling og enkelte typer kjemoterapi kan ha en kreftfremkallende virkning. Det kan også skyldes arvelig disposisjon og/eller at man utsettes for de samme miljøfaktorene som var med på å forårsake den første kreftsykdommen.

Risikoen varierer etter hvilken behandling pasienten har gjennomgått. Jo yngre en pasient er når han/hun får behandling første gang, desto høyere er risikoen for å få ny kreftsykdom.

Samtidig har sekundær kreft ofte sammenheng med en behandling som ble gitt for mange år siden, og som kanskje ikke brukes lenger eller er forandret. Senskader av dagens behandling kan vi kanskje først identifisere om 10–30 år.

Det er viktig å huske at risikoen for sekundær kreft er liten.

Finnes det gode råd?

Tidligere kreftpasienter bør ha lav terskel for å ta kontakt med lege hvis man opplever endringer og/eller symptomer i kroppen som vedvarer utover 2–3 uker.

Noen kreftformer kan være relatert til en ugunstig livsstil. Det å være bevisst på forebyggende tiltak som røykeslutt, unngå overvekt, ha et sunt kosthold og være fysisk aktiv anbefales.

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?