CT

CT (computertomografi) er en røntgenundersøkelse med vanlige røntgenstråler der det tas snittbilder av de delene av kroppen som skal undersøkes. CT gir skarpe og tydelige 3D-bilder og er veldig godt egnet til å få frem forandringer på indre organer og eventuelle svulster.

Bilde av pasient i en CT maskin
Bilde av en CT-maskin. Foto: Jorunn Valle Nilsen/Kreftforeningen.

CT blir mest brukt til å ta bilder av lungene, og når det gjelder vurdering av mage og indre organer. Kreftsvulster i lever, bukspyttkjertel, nyrer, hovedpulsåren, binyrer, bekkenorganer og urinveier kartlegges best med CT. Det samme gjelder for fremstilling av ben og knokler.

CT kan også brukes når det skal tas vevsprøve (biopsi) av en svulst. Ved hjelp av CT ser legen hvor nålen skal føres for å treffe riktig sted. Undersøkelsen gjøres ved at det stikkes en prøvetakingsnål inn til svulstvevet. Gjennom denne kan det suges ut materiale til nærmere undersøkelse.

I kombinasjon med en PET-scan, kan CT vise sykdomsutvikling i organer og eventuell spredning av kreftsykdom.

Slik foregår undersøkelsen

Forberedelser til undersøkelsen varierer etter hvilket organ/område det skal tas bilde av. Innkallingsbrevet inneholder informasjon om dette.

Du ligger på en myk benk som føres inn en «trommel». Vanligvis tar hele undersøkelsen mellom 10-30 minutter, selve bildeserien tar kun noen sekunder. Noen ganger tas flere serier, og det kan tas bilder over flere områder. Du kan bli bedt om å holde pusten i noen sekunder når bilder av for eksempel lungene eller magen tas.

Det kan også tas bilder i forskjellige kontrastfaser. Det vil si at du får kontrastmiddel i en blodåre i armen. Når kontrasten passerer gjennom organene i kroppen, tas det bildeserier av de ulike organene. Ved å gi kontrastmiddel får man nyttig informasjon om blodsirkulasjonen i det aktuelle organet. Slik kan man oppdage forandringer i kroppen. Ved redusert nyrefunksjon, eller ved bruk av enkelte typer diabetesmedikamenter, kan det være nødvendig å kontrollere nyrefunksjonen med blodprøve før det gis kontrast.

Etter undersøkelsen

Det gis ofte kontrastmidler ved en CT-undersøkelse. Disse kontrastmidlene er vanligvis helt ufarlige, men i noen tilfeller kan de gi allergiske reaksjoner. Av den grunn blir man bedt om ikke å dra hjem før 30 minutter etter at kontrastmiddel er gitt. De vanligste reaksjonene er lett kvalme og ubehag som går over etter kort tid.

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?