PET/CT

PET/CT er en av de mest avanserte billedundersøkelsene som finnes.

Apparatene som brukes gir en kombinasjon av PET (positron-emisjonstomografi) og CT (computertomografi). Bilder fra PET-skanning vil avsløre opphopning av celler i høy aktivitet, slik som kreftceller. CT-skanning viser hvor i kroppen denne opphopningen befinner seg, samt omfanget av dette.

I det kombinerte apparatet skjer det en automatisk bildesammensmelting mellom PET- og CT-bildene, og man kan se både en sykdomsprosess slik som en kreftsvulst og lokalisering av denne.

PET/CT brukes for å

 • stille diagnosen kreft
 • skille godartede forandringer fra kreftsvulster
 • vurdere effekt av behandling – se om svulstvev har krympet, vokst eller er uendret
 • skille arrvev etter kreftoperasjoner fra vev som består av gjenvekst av kreftceller
 • vurdere utbredelse av kreftsykdom
 • utrede mistanke om spredning av kreft

Forberedelser til undersøkelsen

 • Du skal ikke utføre noen form for fysisk trening siste 24 timer før undersøkelsen.
 • Du må holde deg varm og ikke fryse de siste 24 timene før undersøkelsen.
 • Faste minimum 6 timer før oppmøte, men du skal drikke minst 0,5 liter temperert vann (ikke kaldt).
 • Medisiner kan tas som normalt. NB: ved diabetes gjelder spesielle forholdsregler, ta derfor kontakt med avdelingen der undersøkelsen skal foregå.
 • Ta med liste over faste medisiner du bruker.

Gi beskjed hvis du har:

 • astma/allergier
 • diabetes
 • er forkjølet eller har nylig oppstått infeksjon
 • har nylig fått cellegift/strålebehandling
 • er gravid/mulig gravid, eller ammer

Du vil få informasjon om alle forberedelsene til undersøkelsen i innkallingsbrevet.

Slik foregår undersøkelsen

Før PET/CT-undersøkelsen blir det sprøytet et radioaktivt legemiddel inn i en blodåre i armen. Etter det skal du hvile en times tid mens stoffet fordeler seg.

Deretter startes selve undersøkelsen, denne tar mellom 30-50 minutter. Undersøkelsen er ikke smertefull, men noen kan oppleve stikket i armen når det radioaktive legemiddelet sprøytes inn som ubehagelig. Det radioaktive legemiddelet inneholder blant annet sukkerstoffer. Kreftceller tiltrekker seg sukker – dermed hoper stoffet seg opp der det er kreftceller. Dette vil synes på bildene og være hensiktsmessig for å skille kreftceller fra andre celler.

Etter undersøkelsen

Det radioaktive legemiddelet representerer ikke en høy stråledose og er ute av kroppen etter om lag 4-5 timer. Du bør unngå nærkontakt med gravide/små barn i denne tiden.

Kvinne med headset.

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?