Genetisk veiledning og gentest

Enkelt forklart kan vi si at genene er oppskriften på alt liv. Selv om genene er svært like hos alle mennesker, finnes det for de fleste gener ulike varianter i befolkningen. Det er slike varianter som er med på å gjøre hvert individ genetisk sett unikt.

Noen genvarianter (mutasjoner) kan gi sykdom eller disponere for sykdom. Når vi snakker om arvelige sykdommer betyr det at vi kan arve en genvariant, som fører til eller kan føre til en spesiell sykdom.

Hva er genetisk veiledning?

Genetisk veiledning består av en samtale om den arvelige sykdommen, vurdering av risikoen for å utvikle sykdommen og forebygging. På bakgrunn av en slik samtale skal pasienten eller familien styrkes i å forstå hva det innebærer å ha et arvelig gen i familien. De skal også kunne velge hva de vil gjøre videre. Dette er spesielt viktig i familier der det oppdages en genfeil som kan gi alvorlig sykdom senere i livet.

Det er en lege eller genetisk veileder som kartlegger deg på bakgrunn av opplysninger om din medisinske situasjon og opplysninger om slekten din.

De fleste universitetssykehus gir genetisk veiledning: 

Hva er en gentest?

En gentest (undersøkelse av DNA) for å se på arveegenskapene gjøres ved at det tas en blodprøve av den som skal testes. I laboratoriet isoleres DNA fra blodet. Man må vite hvilket gen, eller deler av et gen, som skal undersøkes. I laboratoriet blir det spesifikke genet kopiert mangfoldige ganger, slik at det går an å analysere og tolke genets informasjon.

Ved gentesting påviser vi ikke sykdom, men «sårbarhet» for å utvikle en spesiell sykdom. Hvorfor noen blir syke og andre ikke selv om man har arvet den samme genvarianten, er fortsatt uklart.

Hva er DNA?

DNA er arvestoffet som finnes i alle celler. DNA har to hovedfunksjoner.

  • DNA inneholder oppskrifter om bestemmer hvordan organismen skal se ut og fungere. Dette kan for eksempel være fargen på en blomst eller blodtypen hos et menneske. Disse oppskriftene kalles gener.
  • DNA kalles arvestoff fordi disse oppskriftene videreføres (arves) fra en generasjon til den neste. Alt DNA må kopiere seg selv når nye celler dannes ved celledeling.

Bilde av ansatt på linjen for kreft

Snakk med oss

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft. Rådgivningstjenesten er gratis, og du kan være anonym.

Var dette nyttig?