Fastlege

Formålet med å ha en fastlege er å sikre at du får nødvendig helsehjelp og henvises videre til spesialist eller sykehus der det er nødvendig.

Dersom det er mistanke om kreft vil fastlegen henvise deg videre.

Hva kan du forvente av fastlegen?

Alle som er bosatt i Norge har rett til å ha en fastlege. Det samme gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden.

Fastlegeforskriften (lovdata.no) har bestemmelser om kvalitetskrav til tjenesten:

  • Pasienter skal få time så raskt som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.
  • 80 prosent av telefonene til legekontorene skal normalt besvares innen to minutter.
  • Fastlegene skal kunne motta timebestilling elektronisk.
  • Fastlegene skal tilby hjemmebesøk om nødvendig. Dette kan være aktuelt når pasienter som trenger helsehjelp, ikke selv kan møte hos legen.
  • Legene skal kunne tilby forebyggende tiltak.

Hos fastlegen får du undersøkelser, kontroll og behandling. Fastlegen skal også henvise deg videre til sykehus eller spesialist dersom det er behov for dette. Fastlegen skal følge henvisningsveilederen (helsedirektoratet.no).

Fastlegen får alle relevante opplysninger om deg som pasient fra sykehuset og holder pasientjournalen din oppdatert med sykehistorie og oversikt over bruk av legemidler og lignende.

Fastlegen har ansvaret for deg som pasient og er et bindeledd mellom sykehuset og kommunen din. De kan også henvise videre til ulike hjelpeordninger i kommunen.

Stadig flere leger tilbyr digitale tjenester for å bestille time, e- konsultasjoner, fornye resepter og stille spørsmål. Kontakt fastlegen via helsenorge.no.

Hvordan kan jeg bytte fastlege?

Hovedregelen er at du kan bytte fastlege (helsenorge.no) inntil to ganger per kalenderår. Det er mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som ikke har ledig plass. Når fastlegen får ledig plass skjer byttet automatisk med virkning fra første dag i neste måned.

Dersom du har spørsmål om fastlegeordningen eller bytte av fastlege kan du ta kontakt med Helsenorge på telefon 23 32 70 00.

Hva skjer med pasientjournalen ved bytte av fastlege?

Din pasientjournal blir ikke automatisk overført til din nye fastlege, så du må selv be din tidligere fastlege eller legekontor overføre journalen. Det kan være at du må betale et mindre beløp for overføring. Beløpet kan ikke føres på egenandelskortet.

Hva koster det hos fastlegen?

Du betaler som oftest en egenandel (helsenorge.no) når du er hos legen. Denne egenandelen teller med til opptjening av frikort for egenandelstak 1 (helsenorge.no).

Noen grupper, blant annet de som er under 16 år er fritatt fra å betale egenandel. Når du har betalt egenandeler for 2460 kroner (2020) får du frikort og betaler ikke noe hos legen ut det aktuelle året. Legen kan likevel ta betalt for utgifter som ikke er godkjent egenandeler. Dette kan for eksempel være bandasjemateriell eller annet utstyr som er nødvendig for behandlingen din.

Noen undersøkelser som for eksempel svangerskapskontroller for gravide er gratis.

Private leger og legesentere som ikke er med i fastlegeordningen har ofte høyere priser enn fastlege med kommunal avtale. Dersom de ikke har refusjonsavtale med Helfo, teller heller ikke disse egenandelene med til opptjening av frikort. Dette innebærer at du må dekke alle utgiftene du har hos legen.

Du kan logge inn på helsenorge.no for å se oversikten over dine egenandeler, frikortvedtak og utbetalinger.

Fastlege når du er student

​Studenter og deres barn under 16 år kan benytte seg av fastleger som er tilknyttet helsetjenesten ved det universitetet og høyskolen de studerer.

Kan du klage?

Du kan klage til kommunelegen i din kommune dersom du ikke får en fastlege. Du kan ikke klage på å ikke ha fått den fastlegen du ønsket, eller mistet den du har hatt.

Bilde av en dame som jobber i vår rådgivningstjeneste

Snakk med oss om kreft og rettigheter

Mandag–fredag: 09.00–15.00

radgivning@kreftforeningen.no21 49 49 21 Chat med ossOm rådgivningstjenesten
Illustrasjonsbilde av pasient som får cellegift.

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Var dette nyttig?