Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg.

Dine økonomiske rettigheter

Både kreftpasienter og pårørende kan ha rett til økonomisk støtte. Finn ut hva du kan søke om støtte til.

Var dette nyttig?