Til deg som er ny frivillig eller ønsker å bli det
Av hensyn til smittevern er flere av våre tilbud fremdeles satt på vent. Vi har derimot skapt nye digitale tilbud der dette har vært mulig. Det gjelder også flere av vår kurs for frivillige. Gå inn på frivillig.no for å se hvor vi trenger frivillige. Våre rådgivere vil gi nærmere informasjon.

 

Frivillige i Hverdagshjelpen avlaster kreftsyke, pårørende og etterlatte med praktisk hjelp. En liten handling kan bety mye for mennesker i en sårbar situasjon. Du blir en del av et team med andre frivillige, får god opplæring i starten og jevnlig tilbud om erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Vi har tilbud i Trondheim, Skaun og Orkland – og i april skal vi starte opp i Oslo, i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka. 

Hva kan du bidra med?

  • Utføre praktiske oppgaver i hjemmet til kreftpasienter, pårørende og etterlatte – for eksempel vasking, plenklipping, rydding, maling eller oppussing
  • Markedsføre tilbudet til potensielle brukere og frivillige

Hvem ser vi etter?

  • Du må være ha fylt 18 år for å være frivillig i Hverdagshjelpen
  • Du må kunne utføre praktiske oppgaver
  • Du må være interessert i mennesker og trives i sosiale settinger
  • Du må mester selvstendig jobbing og samarbeid med andre

Alle som er frivillige hos oss er ambassadører for kreftsaken. Vi treffer mange mennesker, og noen ganger er de i en sårbar situasjon. At vi er pålitelige er derfor ekstra viktig. Vi forventer også at frivillige er snus- og røykfrie på aktiviteter i regi av Kreftforeningen.

Hvor mye tid tar det?

  • Opplæring ved oppstart, e-læring og kurs på til sammen fire timer
  • Et besøk varer i to timer, reisetid kommer i tillegg
  • Du må kunne gjennomføre minst ett besøk i måneden
  • Av hensyn til de du skal besøke må du kunne forplikte deg til å være frivillig i minste seks måneder

Bli frivillig i Oslo (frivillig.no)

Bli frivillig i Trondheim (frivillig.no)

Bli frivillig i Skaun eller Orkland (frivillig.no)

Lurer du på noe? Kontakt Hanne Hovde Bye på hanne.hovde.bye@kreftforeningen.no.