Vårt arbeid

Vi jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. 

De siste årene har vi stått i mange kamper om kreftbehandling, raskere tilgang til nye medisiner og om tiltak i samfunnet for å forebygge kreft.  Årlig deler vi ut over 200 millioner kroner til kreftforskning. Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler. Det er takket være alle som støtter oss at vi kan fortsette å jobbe for alle som rammes av kreft – og for at færre skal få kreft i fremtiden.

Informasjon

Vi sprer oppdatert kunnskap om kreft og gir gode råd om kreft til pasienter, pårørende, etterlatte og resten av befolkningen.

Les om kreft
Les om dine rettigheter

Omsorg og støtte

Vi jobber for å gjøre livet bedre for alle som rammes av kreft gjennom gratis møteplasser, rådgivning og støtteordninger.

Se våre tilbud

Forskning

Vi bekjemper kreft både nå og for fremtiden ved å finansiere en betydelig andel av kreftforskningen som skjer i Norge.

Se forskning vi støtter

Politisk arbeid

Vi er et talerør for pasienter og pårørende i møte med myndighetene og står bak mange store løft på kreftområdet.

Dette er hva vi mener

En flaske med sol på.

Forebygging

Vi gjør det lettere å ta valg som minsker risikoen for kreft ved å spre informasjon og kjempe for politiske gjennomslag for folkehelse.

Les om forebygging

Internasjonalt arbeid

Vi setter søkelys på kreft internasjonalt og er aktivt med i politiske forumer i internasjonale organisasjoner og nettverk.

Vi har et internasjonalt perspektiv

Hånd med ring hviler på bakhodet til person uten hår. Foto.

Gi oss en sterkere stemme

Med tusenvis av medlemmer i ryggen får vi til mye, men vi vil få til enda mer. Flere gjennomslag for kreftsaken kan gi bedre dager til mennesker som rammes av kreft.

Var dette nyttig?