Vårt arbeid

Vi jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. 

De siste årene har vi stått i mange kamper om kreftbehandling, raskere tilgang til nye medisiner og om tiltak i samfunnet for å forebygge kreft.  Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler. Det er takket være alle som støtter oss at vi kan fortsette å jobbe for alle som rammes av kreft – og for at færre skal få kreft i fremtiden.

Gi oss en sterkere stemme

Med tusenvis av medlemmer i ryggen får vi til mye, men vi vil få til enda mer. Flere gjennomslag for kreftsaken kan gi bedre dager til mennesker som rammes av kreft.

Var dette nyttig?