Vårt arbeid

Vi jobber for at færre skal få kreft og for en bedre kreftomsorg for alle – fra behandlingen starter i den ene enden, til livet skal starte på nytt i den andre. 

De siste årene har vi stått i mange kamper om både kreftbehandling, raskere tilgang til nye medisiner og tiltak på samfunnsnivå for å forebygge kreft.

Arbeidet vårt er basert på innsamlede midler, og det er takket være alle som støtter oss at vi kan fortsette å arbeide for alle som rammes av kreft.


INFORMASJON
Vi sprer oppdatert kunnskap om kreft og gir gode råd om kreft til pasienter, pårørende, etterlatte og resten av befolkningen.


OMSORG OG STØTTE
Vi jobber for å gjøre livet bedre for alle som rammes av kreft gjennom gratis møteplasser, rådgivning og støtteordninger. 


FORSKNING
Vi bekjemper kreft både nå og for fremtiden ved å finansiere en betydelig andel av kreftforskningen som skjer i Norge.


FOREBYGGING
Vi gjør det lettere å ta valg som minsker risikoen for kreft ved å spre informasjon og kjempe for politiske gjennomslag for folkehelse.


POLITISK ARBEID
Vi er et talerør for pasienter og pårørende i møte med myndighetene og står bak mange store løft på kreftområdet.


INTERNASJONALT ARBEID
Vi setter søkelys på kreft internasjonalt og er aktivt med i politiske prosesser og forumer i internasjonale organisasjoner og nettverk.

Gi oss en sterkere stemme

Med tusenvis av medlemmer i ryggen får vi til mye, men vi vil få til enda mer. Flere gjennomslag for kreftsaken kan gi bedre dager til mennesker som rammes av kreft.

Var dette nyttig?