Coop Norge

Coop har vært samarbeidspartner med Kreftforeningen siden 2006.

Coop sitt engasjement

Coop er en stor bidragsyter i flere av Kreftforeningens kampanjer. Men utmerker seg spesielt på Rosa sløyfe-aksjonen og Menn snakk om det.

I oktober farges alle Coop sine 1200 butikker rosa. Stolte ansatte, kunder og medlemmer over hele landet bruker hele måneden på å synliggjøre og samle inn donasjoner til Rosa sløyfe. I en årrekke har Coop donert et tosifret millionbeløp til brystkreftsaken, som utgjør en stor forskjell i aksjonen totalt sett. Engasjerte ansatte pleier også å pryde Rosa sløyfe-løpene, hvor Coop i flere år har vært blant bedriftene med flest deltagende ansatte i løpet.

I november bidrar vår byggkjede Obs Bygg med synlighet rundt Kreftforeningens Menn snakk om det, for å spe synlighet og informasjon rundt menn og kreft.  

En gruppe mennesker i rosa skjorter som løper på et jorde.
En gruppe mennesker i rosa skjorter poserer for et bilde.

Hva betyr samarbeidet for dere?

Dessverre vil de fleste av oss møte kreft på en eller annen måte, enten ved at man selv blir syk eller noen i nær relasjon. Kreft er en sykdom vi må kjempe mot sammen. Vi er derfor stolte av å ha bidratt med over 74 millioner kroner til livsviktig forskning på kreft, sammen med kunder og medlemmer.

Logoen til Coop

Coop (coop.no) er Norges nest største dagligvareaktør, og som forbrukereid organisasjon skiller de seg fra konkurrentene. Dette gjenspeiles i visjonen – det skal lønne seg å velge Coop. Det gjelder ikke bare for kundene og medlemmene, men også for leverandører, ansatte og for samfunnet – som alle Coops medlemmer er en del av. 

Gjennom medlemskap i et samvirkelag er det over 2 millioner medeiere som eier virksomheten. Medeierskapet gir mulighet til å påvirke, og til å ta del i overskuddet som skapes. For Coop handler det ikke om å gjøre noen få personer rike, men å skape verdier for mange.  

Var dette nyttig?