Kreftforeningens rettshjelp i Kristiansand

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. 

Foto: Ole Martin Wold
 • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
 • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
 • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
 • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid

Annenhver onsdag kl. 1700-1900 kan dere møte jurister fra Kreftforeningen rettshjelp i Kristiansand. Datoer for høsten 2022 er:

 • 31. august
 • 14. september
 • 28. september
 • 12. oktober
 • 26. oktober
 • 9. november
 • 23. november

Sted

Kreftforeningens lokaler, Dronningens gate 2a, Kristiansand

Ta kontakt med Hanne Borgen Ottersen, mobil 97 13 17 46, e-post hanne.borgen.ottersen@kreftforeningen.no for å avtale tidspunkt for møte med juristen.

Du kan også kontakte Kreftforeningens rettshjelp direkte på telefon eller e-post for å få hjelp. Våre jurister kan hjelpe deg der du er.