Kreftforeningens rettshjelp i Kristiansand

Kreftforeningens rettshjelp er et gratis tilbud til deg som er kreftpasient eller pårørende. 

Foto: Ole Martin Wold
  • Er du usikker på hva du kan få fra NAV når ett år med sykepenger er omme?
  • Har du fått avslag hos NAV og trenger hjelp til å klage?
  • Har du kreft og er usikker på hvilken rett du har til forsikring?
  • Lurer du på om pasientskadeerstatning kan være aktuelt?

Når sykdom rammer, er det viktig at alt det praktiske, juridiske og økonomiske er så greit som mulig. Juristene i Kreftforeningens rettshjelp kan hjelpe deg med å gå igjennom saken din, skrive brev eller formulere en klage. Vi gir deg gode råd og konkret hjelp – og håper resultatet er en bekymring mindre for deg og dine nærmeste.

Tid

Annenhver onsdag kl. 1700-1900

Følgende datoer høsten 2021:

22. september

6. oktober

20. oktober

3. november

17. november

1. desember

Ta kontakt med Hanne Borgen Ottersen, mobil 97 13 17 46, e-post hanne.borgen.ottersen@kreftforeningen.no for å avtale tidspunkt for møte med juristen.

Du kan også kontakte Kreftforeningens rettshjelp direkte på telefon eller e-post for å få hjelp. Våre jurister kan hjelpe deg der du er.

Sted

Kreftforeningens lokaler, Dronningens gate 2a, Kristiansand