Kreftforeningens veivisere

Det kan være tøft å stå i en kreftsykdom. Kreftforeningens veivisere er en tjeneste som gir deg ekstra støtte og bistand under og etter behandling.

Information in English

Synes du det er vanskelig å få oversikt i hverdagen? Trenger du litt ekstra støtte? Da kan dette tilbudet være noe for deg. Gjennom en fast støttespiller, en veiviser, er målet at du skal bli tryggere, få bedre innsikt og oversikt over behandlingsforløpet og føle at du mestrer egen hverdag bedre. Tjenesten er gratis.  

Hva kan veiviseren bistå med?

Kreftforeningens veivisere kan for eksempel bistå med å

  • være en samtalepartner
  • avlaste pårørende eller gi støtte når det ikke er pårørende i nærheten
  • være en støtte i møte med ulike offentlige tjenester 
  • finne løsninger på praktiske problemer
  • få oversikt over avtaler knyttet til kreftbehandling eller rehabilitering
  • forstå informasjonen fra sykehus, NAV eller andre offentlige instanser
  • finne frem i det offentlige systemet

Du får støtte fra den frivillige veiviseren i en periode på inntil 6 måneder, inntil 8 timer i måneden. Støtten den frivillige gir er basert på hjelp til selvhjelp, slik at du skal tilegne deg ferdigheter som hjelper deg også etter at perioden med en veiviser er over.

Hvem passer tilbudet for?

  • kreftpasienter under eller etter behandling som ønsker ekstra støtte
  • kreftpasienter som har lite nettverk/familie/venner i nærheten
  • kreftpasienter med minoritetsbakgrunn
Bilde av frivillige
Gjennom en fast støttespiller, en veiviser, er målet at du skal bli tryggere, få bedre innsikt og oversikt over behandlingsforløpet og føle at du mestrer egen hverdag bedre. 

Slik fungerer det

Tilbudet er helt nytt, og nå i oppstartsfasen er det begrenset til noen steder i landet. I løpet av 2022 vil vi opprette Kreftforeningens veivisere flere steder i landet.

Ønsker du en veiviser, kan du kontakte oss ved å fylle ut skjema for ditt for ditt område i tjenesten Nyby:

Du kan også kontakte oss på Kreftforeningens rådgivningstjeneste på telefon 21 49 49 21 for å få mer informasjon og hjelp med registrering, eller du kan få helsepersonell til å hjelpe deg med registreringen.

Vi kontakter deg i løpet av 5 dager innen du har registrert deg. Da tar vi en prat om hva du trenger for å se om Kreftforeningens veivisere kan være noe for deg. Vi vil deretter invitere deg til en samtale med en ansatt i Kreftforeningen og en frivillig som passer dine behov. 

Hygiene og smittevern

Vi har stort fokus på at du skal føle deg trygg når du bruker våre tjenester. De frivillige følger til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale råd for smittevern. Dersom fysisk møte ikke lar seg gjennomføre, kan dere for eksempel holde kontakten via videomøte eller telefon.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og til å vise deg veien mot en enklere hverdag!