Pasientforeninger for kreftrammede

Mange har god nytte av å møte andre som har hatt en lignende opplevelse av det å få kreft, være pårørende eller etterlatt. Pasientforeningene er fellesskap for mennesker med kreft, pårørende, etterlatte og andre som engasjerer seg i kreftsaken.

en gruppe mennesker som sitter rundt et bord.

Kreftforeningen samarbeider med 17 frivillige, selvstendige pasientforeninger som representerer kreftrammede og pårørende. Sammen kan vi hjelpe flere og står sterkere i viktige saker for bedre kreftomsorg og rettigheter.

Pasientforeningene er gode kilder til kunnskap, erfaringsutveksling og sosialt fellesskap. De jobber for bedre livsvilkår, behandling og rehabilitering for sine målgrupper. Foreningene arbeider også for større åpenhet om kreft gjennom å dele sine historier i media, aksjoner og mer.

Pasientforeninger:

Som medlem av en pasientorganisasjon får du tilbud om medlemskap i Kreftforeningen til 100 kroner per år.

Snakk med noen med en lignende erfaring som deg

Å få kreft, eller å få kreft tett inn på livet som pårørende, vekker til live en mengde spørsmål. Å snakke med en som har vært i en lignende situasjon, er nyttig for mange. En likeperson er et medmenneske med egen erfaring med kreft som syk eller pårørende. Ved hjelp av sine erfaringer kan en likeperson lytte, gi støtte og vise vei i en vanskelig situasjon.

Du trenger ikke være medlem av en pasientforening for å få prate med en likeperson. Alle likepersonene har fått opplæring og er godkjent av sin forening. De har taushetsplikt, og alt som blir sagt forblir mellom deg og likepersonen. Du kan komme i kontakt med en likeperson ved å gå inn på lenkene til foreningene over, på et Vardesenter eller noen av Kreftforeningens tilbud.

Foreningene har mer enn 37 000 medlemmer. Mange av dem er engasjert frivillig i foreningens arbeid. Som medlem gir du mennesker berørt av kreft en sterkere stemme.

Ingen spørsmål er for store, ingen spørsmål er for små – en likeperson har stilt de fleste selv.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om å ta i bruk erfaringene til dem som har kjent på egen kropp hvordan det er å være pasient eller pårørende, til beste for dem som kommer etter.

Den vet best hvor skoen trykker, som har den på.

Kreftrammede er en stor og sammensatt gruppe. Som kreftrammet vet du mye om hvordan det er å være pasient, og om hva som skal til for å gjøre hverdagen bedre, både på sykehus og i kommunen. Kanskje har du også hatt behov for oppfølging fra NAV i løpet av sykdomsperioden?

Brukermedvirkning kan gjøre helse- og velferdstjenestene bedre. Vil du være med på å forbedre forholdene for pasienter og pårørende? Det trengs flere som ønsker å benytte sine erfaringer til beste for dem som kommer etter. Synes du dette høres spennende ut? Kontakt den pasientforeningen som passer deg.

Likepersonsbrosjyre «De forstår meg»

Likepersonsbrosjyre «De forstår meg»

En brosjyre med informasjon om likepersonstilbudet til kreftpasienter og pårørende.