Pasientforeninger

Vi samarbeider med 18 frivillige, selvstendige pasient- og likepersonsforeninger som representerer kreftrammede og pårørende.

Foto: Ole Martin Wold

Foreningene har et bredt tilbud med blant annet faglige og sosiale samlinger, kurs og konferanser.

De tilbyr hjelp og støtte til kreftrammede og pårørende gjennom sitt organiserte likepersonarbeid. En likeperson er en som har erfaring med det å være kreftsyk eller pårørende, og som kan gi håp og hjelp til å takle en krevende situasjon. Likepersonsarbeidet består i hovedsak av besøkstjeneste, kontakttelefon og/eller selvhjelpsgrupper.

Likepersontilbudet er åpent for alle og uavhengig av medlemskap i den enkelte forening.

Foreningene arbeider også for forbedringer i kreftomsorgen og bedre rettigheter for sine pasientgrupper. Gjennom å fortelle sine historier bidrar medlemmene til større åpenhet om kreftsykdommer og forståelse for pasienters og pårørendes situasjon.

Pasient- og likepersonorganisasjonene 

Organisasjonene har til sammen cirka 35 000 medlemmer (2016) og er assosierte medlemmer av Kreftforeningen. Kreftforeningen har en samarbeidsavtale med den enkelte og støtter de økonomisk og faglig.

Sammen kan vi hjelpe flere kreftrammede og pårørende samt stå sterkere i viktige saker for bedre kreftomsorg og rettigheter.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om å ta i bruk erfaringene til dem som har kjent på egen kropp hvordan det er å være pasient eller pårørende, til beste for dem som kommer etter.

Den vet best hvor skoen trykker, som har den på.

Kreftrammede er en stor og sammensatt gruppe. Som kreftrammet vet du mye om hvordan det er å være pasient, og om hva som skal til for å gjøre hverdagen bedre, både på sykehus og i kommunen. Kanskje har du også hatt behov for oppfølging fra Nav i løpet av sykdomsperioden?

Brukermedvirkning kan gjøre helse- og velferdstjenestene bedre.

Vil du være med på å forbedre forholdene for pasienter og pårørende?

Det trengs flere som ønsker å benytte sine erfaringer til beste for dem som kommer etter. Synes du dette høres spennende ut? Kontakt den pasient- og likepersonorganisasjonen som passer deg.