Medlemskap i Kreftforeningen via din pasientforening

Som medlem i en pasientforening får du en spesialpris og betaler kun 100 kroner for ditt medlemskap. Sammen skal vi få til nye gjennombrudd for kreftsaken.

Støtt fremtidens kreftbehandling

100 kr.
Personlig informasjon

Vilkår

Total sum: 100 kr.

Det er medlemmene våre som utgjør fundamentet i Kreftforeningen, og det er takket være alle medlemmene at vi har blitt en organisasjon med stor gjennomslagskraft og den største bidragsyteren til kreftforskning. Vi får til mye, men sammen kan vi vil få til enda mer.

Ditt medlemskap gir oss kraft

  • til å støtte livsviktig forskning. Resultatet er ny og mer effektiv behandling – raskere enn i dag
  • til å heve stemmen i møte med politikerne. For god og likeverdig kreftomsorg for alle, uansett bosted og økonomi.  
  • til å lage gode tilbud og møteplasser for dem som blir rammet. Fordi ingen skal møte kreft alene.  

Bor det flere hjemme hos deg som ønsker å bli medlem? Meld inn hustandsmedlem her.

Derfor er jeg medlem

Kreftsaken burde være relevant for alle med tanke på hvor bredt og vilkårlig kreft rammer. Kanskje framstår ikke saken så viktig for deg i dag, men det kan se annerledes ut i morgen. Da har du kanskje behov for å navigere i et nytt landskap, enten som pårørende eller pasient.


– Elton Kelder, medlem i Kreftforeningen.

Felles krefter

Vårt magasin, Felles krefter, sendes til alle medlemmer to ganger i året. Her kan du lese spennende saker om kreftforskning, forebygging, vårt politiske arbeid, samt historier om mennesker som rammes av kreft. 

Hva er vi?

Vi er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Vi er en betydelig samfunnsaktør og en stor medlemsorganisasjon på helseområdet.

Hvem er vi?

Vi er en folkebevegelse med 128 000 medlemmer, 13 000 frivillige, 200 medarbeidere og tusenvis av givere og støttespillere som skaper gjennomslag for kreftsaken.

Hva gjør vi?

Vi jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. «Et liv uten kreft» er visjonen vi strekker oss mot.

Var dette nyttig?