Sorgkurs – fra etterlatt til etterlevende

Fra etterlatt til etterlevende er et sorgkurs for etterlatte etter kreftsykdom. Målet med kurset er å gi deltakerne støtte og verktøy for å utvikle en dypere forståelse av sorg, håndtere sorgreaksjoner og finne en meningsfull måte å takle den nye livssituasjonen på.

Vi gjør oppmerksom på at sorgkurset er under utvikling. Komplett kurspakke til helsepersonell blir tilgjengelig våren 2024. Filmene tilhørende kurset kan sees separat uavhengig av øvrig kursmateriell.

Målgruppen for kurset er etterlatte over 18 år som har opplevd tap av en kreftpasient i nær relasjon. Kursdeltagerne er personer som trenger veiledning og støtte for å komme videre i sorgarbeidet.

Kurset inneholder filmer hvor fagpersoner innen sorg og sorgbearbeiding deler av sin kunnskap og erfaring. Det gir også lenker til ressurser om sorg, samt oppgavebok som er utviklet for å hjelpe kursdeltagerne til å håndtere reaksjoner som kan oppstå underveis. Kurset gir deltagerne kunnskap om en rekke viktige temaer: hvordan forberede seg på at noen skal dø, praktiske gjøremål etter et dødsfall, sorgkompetanse, hvordan kommunisere med barn om sorg samt mestring av livet etter tap.

Dersom kurset er i regi av kommunehelsetjenesten eller annen organisasjon, vil det være tilgang på refleksjonsgrupper. Bruken av refleksjonsgrupper gir muligheten til å dele følelser og erfaringer med andre som forstår deres situasjon

Tilgjengelige veiledningsressurser inneholder læringsfilmer og veiledningskompendium for flere temaer, som for eksempel drift av sorggrupper, gruppelederens rolle og veiledning i forhold til arbeidsoppgaver.

Kurset er et resultat av et samarbeid mellom Kreftforeningen og Montebellosenteret. Prosjektet har mottatt midler fra Stiftelsen Dam.

Hva er sorg?

Sorgens mange ansikter, er det et forslitt uttrykk? Eller er det et presist bilde av hvordan sorg oppleves? Noen sørger stille, andre høylytt. Noen sørger alene, mens andre vil helst ha trøst av alle. Noen sørger på morgenen og andre sørger på kvelden. Går det an å sørge feil? Hva er normal sorg?

Hvordan kan sørgende holde kontakt med nettverket?

Hanne-Gunn Røraas mistet mannen sin i kreft etter flere års sykeleie. Hvordan balansere mellom å gi slipp på sorg og leve videre? Åpenhet og inkludering kan hjelpe deg på veien. Hvordan henter du best støtte for deg? Sosionom Knut Andersen i samtale med Hanne-Gunn Røraas.

Fra sorg til savn

Opplevelsen av sorg kan være intens, vond og vanskelig. Kanskje er sorgen en lettelse? Du skal ta sorgen på alvor og anerkjenne den. Uavhengig hvordan den er. Psykologspesialist og forfatter Janette Røseth gir oss en innføring i ulike verktøy for å bearbeide sorgen.

Hvordan ivareta livsgleden i sorgen?

Hvordan bli kjent med egne sorgreaksjoner? Gir du deg tid til å sørge? Klarer du å ta pause fra sorgen? Er det lov å føle på glede når man sørger? Hvordan tar du regi over eget sorgarbeid? I denne filmen får du en introduksjon til ulike mestringsstrategier og konkrete råd og tips. 

Hvordan skal vi snakke om sorg?

Det er viktig å snakke om sorg. Men hvordan snakker vi egentlig om sorg? Det er vanskelig å finne de rette ordene og anledningen når vi skal snakke om sorgen. Finnes det en riktig måte å sørge på?

Hvordan snakke med små barn om sorg?

Voksne ønsker ofte å beskytte barn mot det som er vondt. Mange synes det er vanskelig å snakke med barn når man selv er trist, og er redd for å vise egne følelser. Hvordan hjelper vi barn gjennom sorg? Hvor mye skal man inkludere barna når noen dør? Hva skal man si, og kan man si for mye?

Hvordan er jeg en trygg veileder/fagperson i møte med etterlatte? – for helsepersonell

Denne filmen er til deg som helsepersonell som møter etterlatte som nylig har opplevd å ha mistet noen. Som helsepersonell, er du ofte den de etterlatte møter først og kanskje umiddelbart etter at de har opplevd at noen har dødd. De opplever deg som en profesjonell som er erfaren med hvordan man skal håndtere døden. Som etterlatt har de trolig ikke opplevd å håndtere død så mange ganger tidligere. Hvordan kan du som helsepersonell gi rom for sorgreaksjoner, praktiske forhold og oppfølging av de etterlatte i tiden fremover?

En samtaleveileder basert på «S.O.R.G» hvor man snakker om:

S – Systemet rundt – hvem har du som kan støtte deg, hvordan reagerer de andre du kjenner på det som har skjedd, hva med omgivelsene dine på skole eller jobb, 

O – Opplevelsen av dødsfallet – gi ord til selve tapshistorien, hjelpe den enkelte til å lage ulike historier om opplevelsen, en kort, og en litt lenger

R – Snakke om ulike reaksjoner, hva er mest vanskelig for den etterlatte, tips til hva som kan hjelpe

G – Gjennomføring av hverdagen, snakke om to-prosess modell og hvordan man kan pendle mellom en taps-orientert tilnærming, og samtidig kunne avlede seg selv og distansere seg litt fra erfaringen.

Hva må gjøres når noen dør?

Sorg kan utløse psykiske og fysiske reaksjoner. Mange opplever at hukommelsen endrer seg. Dette kan være utfordrende og vanskelig i en periode hvor det er mye nytt og ukjent som skal planlegges og registreres. I denne filmen får du en huskeliste over hva som er viktig å gjøre.

Hvem kan hjelpe meg utenom de nærmeste?

Alle får råd om å snakke med noen etter et dødsfall. Mens noen snakker best med de nærmeste, synes andre det er bedre å få hjelp fra utenforstående. Her får du tips til hvilke andre hjelpere som finnes.

Lytt til vår Podkast 🎙️

I «K-ordet» deler en rekke kjente mennesker sine opplevelser med kreft. De stiller med et felles mål: At du som lytter skal føle deg litt mindre alene.