Hvordan forhindre antibiotikaresistens?

Vi må begrense bruken av antibiotika slik at vi også i fremtiden kan behandle folk som blir syke, som skal gjennom kreftbehandling eller større kirurgiske inngrep og derfor risikerer infeksjoner.

Antibiotika må kun brukes av pasienter som virkelig trenger det. På den måten kan vi fortsatt ha medikamenter som virker effektivt på infeksjoner for kommende generasjoner. Det er viktig å bruke riktig antibiotika og slik legen foreskriver det. Bruk antibiotika som er rettet mot sykdomsbakterien og unngå å bruke antibiotika som virker bredt på bakteriene.

Følg de hygieneråd som gjelder nå i viruspandemien. De samme rådene hindrer spredning av infeksjonsfremkallende bakterier, bruk av antibiotika og utvikling av resistens.

I tillegg må vi forbedre global overvåkning av antibiotikaforbruk og utvikling av bakteriell resistens hos både mennesker og dyr. Samtidig er det viktig å sikre at alle land har god tilgang på nødvendig antibiotika.

Hvordan kan du bidra i kampen mot antibiotikaresistens?

Følger du disse enkle rådene, gjør du noe som er til konkret hjelp for pasienter med kreft og andre alvorlige sykdommer i dag og i fremtiden.

  • Følg legens råd og anbefalinger og ta nøyaktig den antibiotikakuren du er gitt.
  • Gi eller del aldri antibiotika med andre.
  • Spør ikke etter antibiotika for sår hals, forkjølelse eller influensa. Antibiotika virker ikke for dette. Antibiotika skal kun brukes når det er helt nødvendig. Jo flere antibiotikakurer, jo større fare for å utvikle resistente bakterier.
  • Takk ja til vaksiner – slik blir færre syke.
  • Det er svært viktig å forebygge smitte. Vask hendene og vær nøye med håndhygiene, spesielt i utlandet og i kontakt med pasienter. Ingen sykdom – ingen behandling.
  • Tenk over smitterisiko på utenlandsreiser, både som turist og spesielt ved behandlingsreiser. I de fleste land utenfor Norden er smitterisikoen med resistente bakterier langt større enn her hjemme, både i og utenfor helseinstitusjoner.
  • Ikke kast antibiotika eller annen medisin i miljøet, toalett eller søppel. Det skal leveres til apotek.
  • Engasjer deg! Legg press på politikere og spre budskapet.
  • Bli medlem av Kreftforeningen og bidra til at vi får en enda sterkere stemme i arbeidet med politisk endring.

Vi må jobbe sammen

I Norge la Regjeringen i juni 2015 frem Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015 – 2020) som viser til at det trengs økt kunnskap og kompetanse blant alle aktører, også i Norge. Nå ser vi frem til en ny strategi som skal vare fra 2021 og fremover og sikre redusert og riktig bruk av antibiotika framover.

Helseminister Bent Høie og Generalsekretær i Kreftforeningen,Ingrid Stenstadvold Ross. Foto: Jorunn Valle Nilsen.

I 2020 har vi lært mye om en viruspandemi, hvor fort den sprer seg fra person til person og fra land til land. Viruset har i løpet av måneder spredd seg over hele verden og forårsaker alt fra farlig «stille smitte» til dødelig infeksjoner. Antibiotikaresistens beskrives også som en pandemi, men den brer sakte om seg – vi har likevel ingen tid å miste. Samarbeid nasjonalt og over landegrenser er viktig.

Bent Høie og Ingrid Stenstadvold Ross

Hva er antibiotikaresistens?

Feil bruk av antibiotika kan føre til resistente bakterier, slik at antibiotika ikke fungerer.

Konsekvenser for kreftpasienter

Antibiotikaresistente bakterier vil sette kreftbehandlingen flere tiår tilbake i tid.

Var dette nyttig?