Antibiotikaresistens

1 av 5 kreftpasienter trenger antibiotika. Hvis bruk av antibiotika ikke begrenses til de som virkelig trenger det, vil antibiotikaresistens bli en av de største truslene mot mennesker med kreft og andre alvorlige sykdommer.

Hva er anitibiotikaresistens?

Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av resistente bakterier, og til at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.

Hvilke konsekvenser kan antibiotikaresistens få for kreftpasienter?

Antibiotikaresistente bakterier vil sette kreftbehandlingen flere tiår tilbake i tid.

Hvordan kan jeg, du, Norge og verden forhindre antibiotikaresistens?

Vi må begrense bruken av antibiotika slik at vi også i fremtiden kan behandle syke.

Tidligere generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel og helseminister Bent Høie oppfordrer helseorganisasjoner og andre til å jobbe sammen i kampen mot antibiotikaresistens.

Var dette nyttig?