Kreftforeningen bidrar til bedre brystkreftbehandling i Etiopia

Utviklingen på kreftområdet går fort. Pasienter i Norge nyter godt av store fremskritt innen diagnostisering, behandling og oppfølging. I Etiopia, ett av verdens fattigste land, er situasjonen annerledes.

Etiopia har over 100 millioner innbyggere, men kun ti kreftleger, og lav kunnskap om kreftsykdommer både blant befolkningen og i helsevesenet. De fleste som får kreft blir derfor ikke diagnostisert, og for de som blir det er behandling ofte ikke tilgjengelig.

Samtidig vet vi at antall krefttilfeller vil øke, i takt med økende levealder, endrede bosetningsmønstre og livsstilsendringer. Kreft vil legge en enorm byrde på landets befolkning og helsevesen i årene fremover dersom utfordringen ikke adresseres nå.

I Etiopia har Mathiwos Wondu – Ye’Ethiopia Cancer Society vært en sterk stemme for å løfte kreftsaken. Organisasjonen var en pådriver for at Etiopia i 2016 vedtok en nasjonal kreftplan (pdf). De har bidratt inn i utformingen av denne, på samme måte som vi i Kreftforeningen har gjort i Norge. I tillegg driver organisasjonen et senter som tilbyr overnatting og mat for pasienter som er under behandling.

Kreftforeningen er engasjert i Etiopia gjennom Rosa Sløyfe, der vi sammen med Brystkreftforeningen bidrar til å utvikle tilbudet om brystkreftbehandling i landet – i samarbeid med Clinton Health Access Initiative, Etiopiske myndigheter, Norad og Mathiwos Wondu – Ye’Ethiopia Cancer Society. 

Kreft angår alle – også mennesker i verdens fattigste land.

Var dette nyttig?