100 millioner kroner til utprøvende behandling

Takket være Kreftforeningen sørger Fremskrittspartiet for en gigantbevilgning til utprøvende behandlingsstudier med blant annet genterapi. Det kan redde mange av de sykeste kreftpasientene.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, er glad for at regjeringen vil satse mer på blant annet genterapi.

Det kan høres ut som science fiction, men genterapi er et vitenskapens mirakel. Vi hører historier fra hele verden: Blinde får synet tilbake. Ubevegelige, muskelsyke barn setter seg opp. Kreftsyke som ikke lenger har nytte av tradisjonell behandling, blir friske.

Nå skal norske pasienter endelig få tilgang på denne revolusjonerende behandlingen. Takket være innspill fra Kreftforeningen har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for at 100 millioner kroner fra statsbudsjettet skal gå til utprøvende behandling. Genterapi er ett av tre prioriterte områder som potten skal fordeles på.

Dette er fantastiske nyheter! Vi i Kreftforeningen jobber hardt for at de sykeste kreftpasientene skal få tilgang på ny lovende behandling. Vi hadde ikke klart dette påvirkningsarbeidet uten den tyngden våre medlemmer gir oss.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Forskerne står klare

Genterapi er i rask utvikling. Blant annet kan mange pasienter med visse former for blodkreft eller lymfekreft som tidligere sto uten håp, nå helbredes. Selve genterapien som benyttes i behandlingen, må skreddersys for hver kreftform.

Det er forskningsmiljøer i Norge som har kommet langt i å utvikle lovende genterapier for behandling av nye pasientgrupper, noe som har fått internasjonal oppmerksomhet. Det er imidlertid svært dyrt å teste ut nye former for genterapi i pasienter, men med deler av disse 100 millionene vil det bli mulig.

– Ekstrabevilgningen gir unike muligheter for at norske forskningsmiljøer som har fått gjennomslag internasjonalt for innovative behandlingskonsept, raskt kan nå fram til pasientene. Det vil gi nytt håp til de aller sykeste kreftpasientene. Pasienter over hele landet kan få tilbudet aller først i verden, sier Johanna Olweus, som leder seksjon for kreftimmunologi ved Radiumhospitalet.  

Hun er en av mange forskere som står klare med toppmoderne utstyr for å prøve ut genterapi mot en rekke alvorlige sykdommer. Det er bare kort tid siden Norge fikk et flunkende nytt nasjonalt senter for avansert celleterapi, ACT-senteret (oslo-universitetssykehus.no).

Professor Johanna Olweus i forskningsbygget på Radiumhospitalet. Foto: Ali Hamza

– Viktig samarbeid

Fremskrittspartiet har lenge jobbet for at eksperimentell kreftbehandling i større grad skal tilbys de pasientene som kan ha medisinsk nytte av det.

– Vi aksepterer ikke at Norge er en sinke til å ta i bruk nye medisiner og behandlinger, mens pasienter dør og lever med store smerter unødvendig, sier partileder Sylvi Listhaug.

Vårt mål er at Norge skal bli verdensledende innen kreftbehandling, og at alle som er så uheldige at de blir rammet av kreft, skal få tilgang på de beste behandlingene som finnes. Da må vi satse på forskning. Dette er en investering i fremtiden, for genterapi kan også hjelpe pasienter med andre sykdommer.  

Partileder i FrP, Sylvi Listhaug

Hun forteller at Fremskrittspartiet setter pris på samarbeidet med Kreftforeningen, og at det er viktig å få gode faglige innspill til ny politikk og prioriteringer i budsjettforhandlinger.

– Kreftforeningens innspill var avgjørende for at en del av midlene til utprøvende behandling skal fordeles til genterapi, avslutter Listhaug.

Støtt vårt arbeid

Jo flere vi er, jo mer kan vi få til. Takket være våre medlemmer og givere kan vi stadig vinne nye seire i arbeidet for alle som rammes av kreft. Sammen skaper vi håp og resultater.

Var dette nyttig?