7 millioner til forskning på tarmkreft

Anette Hjartåker er lidenskapelig opptatt av kosthold og kreftforebyggende levevaner. Nå jubler hun over bevilgningen til forskningsprosjektet sitt.

 Anette Hjartåker
Det er alltid fargerikt når Anette Hjartåker tilbereder mat. – Frukt og grønt har mange helsemessige fordeler, så forsøk gjerne å inkorporere dette i alle måltider, oppfordrer hun. Foto: Jorunn Valle Nilsen

– Jeg er helt i hundre! Er det lov å være det?

Det er ingen tvil om at Anette Hjartåker er engasjert. Da vi møter henne i undervisningskjøkkenet på Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, er hun full av energi. Professoren har nettopp fått den glade beskjeden om at Kreftforeningen støtter prosjektet hun leder, med 7 millioner kroner de neste fire årene. Støtten får hun gjennom Kreftforeningens største årlige forskningstildeling, Open Call.

– Disse midlene betyr veldig mye for det videre arbeidet vi skal gjøre. Jeg er evig takknemlig og går inn i de neste fire årene med stor entusiasme, sier Hjartåker.

Utbredt i Norge

Målet for Hjartåkers prosjekt er å undersøke om endringer i livsstil har betydning for risikoen for å få tarmkreft. Dette skal ses i sammenheng med det nasjonale screeningprogrammet som settes i gang til neste år.

– Vi vet at det man spiser har stor betydning for helsen – og at det påvirker sannsynligheten for å få tarmkreft. Tidligere er det anslått at litt i underkant av 50 prosent av alle tilfeller kunne vært forebygget gjennom sunne levevaner, sier professoren.

Hjartåker er utdannet ernæringsfysiolog og har doktorgrad i ernæringsepidemiologi. Hun har lang erfaring med undervisning og veiledning av studenter innenfor medisin og helsefag på alle nivåer, fra lavere grads studier til postdoktornivå. – Jeg arbeider spesielt med ernærings- og kreftepidemiologi, og er overbevist om at et variert kosthold med frukt og grønnsaker har helsemessige fordeler, sier Hjartåker. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Norge har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft, med nærmere 4600 nye tilfeller i 2020. Dette ønsker Hjartåker å endre på.

– Denne verdenstoppen må vi ned fra. Om lag 6 prosent av alle innbyggere i Norge vil få en tarmkreftdiagnose i løpet av livet, og det er altfor mye. Vi har stor tro på at vi kan få tallet ned ved hjelp av sunne levevaner, og ved systematisk å lete etter tarmkreft i befolkningen, sier hun.

Vi vet at det man spiser har stor betydning for helsen – og at det påvirker sannsynligheten for å få tarmkreft.

Anette Hjartåker

Mange gevinster

Ved hjelp av et digitalt spørreskjema skal Hjartåker og hennes kolleger kartlegge folks kosthold og levevaner.

– Det skal være lav terskel for å delta, og derfor skal det ikke ta mer enn 15 minutter å fylle ut skjemaet. Vi ønsker blant annet å undersøke om tarmscreeningprogrammet kan brukes til å promotere sunne endringer i livsstil. Vårt håp er at deltagelse i kreftscreening vil øke interessen for å motta kreftforebyggende informasjon, forklarer professoren.

– Jeg vokste opp i Fusa kommune på Vestlandet, og ble tidlig interessert i kosthold og ernæring. Da jeg fant ut at det var et eget ernæringsstudium i Oslo, søkte jeg umiddelbart og flyttet kort tid etterpå, forteller Hjartåker. Her på kontoret sitt ved Avdeling for ernæringsvitenskap. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Prosjektet skal i tillegg undersøke om det er trygt å forlenge intervallet til neste koloskopiscreening, hvis deltageren ikke har noen funn i første screeningundersøkelse og har en lav risikoprofil som inkluderer helsefremmende levevaner.

– Hvis vi setter det litt på spissen, kan vi kalle det persontilpasset kreftscreening. Vi ønsker ikke «one size fits all», men heller at hver enkelt skal vurderes individuelt. Dette vil gi mange fordeler, både samfunnsøkonomisk og for den enkelte, sier Hjartåker.

– Jeg setter utrolig stor pris på disse midlene. Bevilgningen betyr at tarmkreftgruppen i Kreftregisteret og vi på avdeling for ernæringsvitenskap kan fortsette det tette og gode samarbeidet i kampen mot tarmkreft, avslutter hun.

Støtt vårt arbeid

Jo flere vi er, jo mer kan vi få til. Takket være våre medlemmer og givere kan vi stadig vinne nye seire i arbeidet for alle som rammes av kreft. Sammen skaper vi håp og resultater.

Var dette nyttig?