Kreftforeningen vil hjelpe hjelperne

For å styrke arbeidet med pårørende har Kreftforeningen nå blitt med i Pårørendealliansen.

– Kreft rammer ikke bare pasienten, men også de som står pasienten nær. Vi må ta bedre vare på de pårørende slik at de ikke sliter seg ut, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som kjemper for bedre vilkår for alle pårørende, uavhengig av diagnose. Organisasjonen har over 30 alliansepartnere og er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge.

– Vi har mange felles interesser og gleder oss til å samarbeide med Pårørendealliansen. Sammen står vi sterkere i arbeidet mot et bedre liv for pårørende, sier Stenstadvold Ross.  

De usynlige omsorgsgiverne

Å være pårørende kan være krevende praktisk, økonomisk og følelsesmessig. De fleste får ekstra oppgaver i hjemmet og kan dessuten ha egne tanker og bekymringer de synes det er vanskelig å dele.

– Medfølelse og et klapp på skulderen fra andre er ikke nok. Vi trenger flere økonomiske ordninger for pårørende. Kjærlighet betaler ikke regninger, sier daglig leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland.

Kreft tar ikke pause i en pandemi. Arbeidet for pårørendes rettigheter er viktigere enn noen gang.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Pårørendealliansen har beregnet at rundt 800 000 nordmenn er i en pårørendesituasjon i dag. Tall fra SSB viser at pårørende yter nær halvparten av omsorgen og hjelpen til syke og eldre i landet vårt.

– Dette er de usynlige omsorgsgiverne. De er Norges velferdsgull som vi må ta vare på. Vi kan ikke få to pasienter ut av en diagnose, sier Vatland.

Viktigere enn noen gang

Etter at koronaviruset kom til Norge og samfunnet stengte ned, sier 7 av 10 pårørende at de har fått mer å gjøre. Mange har mistet tilbud om dagaktiviteter, avlastning, støttekontakter, transport og lignende. De gjør mer av personlig pleie, medisinsk hjelp, papir- og koordineringsarbeid, støtte og fysisk aktivitet sammen.

– Kreft tar ikke pause i en pandemi. Arbeidet for pårørendes rettigheter er viktigere enn noen gang, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Lederen i Pårørendealliansen kunne ikke ha vært mer enig og er glad for å ha fått med et nytt engasjert medlem i alliansen.

– Kreftforeningen er en ressurs med mye kompetanse, spesielt på forskning og utvikling av nye tilbud. Dere følger med på det som skjer i nordisk og europeisk sammenheng, og dere tør å tenke nytt og påvirke politisk. Vi er veldig glade for at vi sammen skal gjøre hverdagen til pårørende enklere, sier Vatland.

 Nytt samarbeid mellom Kreftforeningen og Pårørendealliansen. F.v. Jacob Feght Conradi, Ingrid Stenstadvold Ross, Ole Alexander Opdalshei, Anita Vatland, Anne-Grethe Terjesen og Liv Eli Lundeby.

Var dette nyttig?