Kreftsyk brannmann tapte i Høyesterett

I fem år har den tidligere røykdykkeren Henry forsøkt å bevise at jobben gjorde ham kreftsyk. I dag tapte han i Høyesterett. – Et enormt nederlag, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Tapte: Henry Sørensen vant ikke frem i Høyesterett etter at han gikk til sak mot staten for å få erstatning for sin kreftsykdom. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

I dag er vi først og fremst lei oss på Henrys vegne. Dommen viser at loven ikke tar vare på de som tar vare på oss, sier Ingrid Stenstadstadvold Ross.

Hun mener dommen innebærer at det nesten er umulig for brannfolk, og andre i lignende risikoyrker, å bevise at sykdommen skyldes jobben.

– Dermed får de heller ikke yrkesskadeerstatning. Dette er virkelig en stor skuffelse, slår hun fast.

Fortsetter Henrys kamp

Som røykdykker pustet Henry Sørensen inn giftige stoffer. Etter å ha stått på for å få godkjent prostatakreft som yrkesskade i fem år, var saken i Høyesterett 79-åringens siste håp.

– Dommen viser at det er altfor vanskelig for brannmenn å bevise at det er jobben som har gjort dem syke. Henrys kamp har likevel ikke vært forgjeves. Vi tar over stafettpinnen, og nå vil vi jobbe for å endre loven, sier Ross.

Fakta om saken i Høyesterett:

I dag avgjorde Høyesterett spørsmålet om Henry skulle få godkjent prostatakreft som yrkesskade. Saken gikk i retten 11. og 12. oktober.

Saken sto mellom Staten og Henry Sørensen, som representeres av Fagforbundet. Kreftforeningen, Fagforbundet og Brannmenn mot kreft var parthjelpere til støtte for Henry Sørensen.

Både Trygderetten og lagmannsretten har avvist Henry Sørensens krav om erstatning. De har ment at det ikke i tilstrekkelig grad er bevist at arbeidsforholdene er sykdommens utløsende årsak.

Mange brannmenn sliter, i likhet med oljepionerene, med å få kreft godkjent som yrkesskade.

Det går lang tid mellom hver gang en slik prinsipiell sak kommer opp for Høyesterett. Det er snaue 10 år siden sist på yrkesskade.  

Vil forenkle systemet

Canada, Australia og deler av USA har et annet system for å avklare yrkesskadeerstatning. Der er det ikke opp til arbeidstaker å bevise at kreftsykdommen skyldes jobben.

– Vi kan lage en lignende ordning i Norge. Brannfolk er ikke godt nok beskyttet av dagens lovverk. Dette er en yrkesgruppe som utsetter seg selv for stor fare for å redde andre. De fortjener å bli godt ivaretatt når de selv blir syke, sier Kreftforeningens generalsekretær.

For ett år siden foreslo Ap, Sp og SV nettopp å forenkle prosessen for yrkesskadeerstatning. Nå mener Kreftforeningen det haster å hente forslaget frem for Stortinget igjen.

– Vi vil legge fullt trykk på politikerne for å få fortgang i prosessen, sier Ross.

Fakta om yrkesrelatert kreft:

Hvert år får rundt 1100 personer i Norge yrkesrelatert kreft.

Verdens helseorganisasjon har for første gang erklært at brannmannsyrket er sikkert kreftfremkallende. Trolig er det stoffene brannfolk utsettes for i forbindelse med brann, som øker risikoen.

Brannmenn har en økt risiko for å få prostatakreft på mellom 15 og 30 prosent.

Arbeidstilsynet gjorde tilsyn hos brannstasjoner for noen år siden. Mye var bra, men de avdekket også mange lovbrudd. 7 av 10 hadde ikke tilstrekkelige tiltak for å redusere helserisikoen forbundet med farlig eksponering.

Rett forebygging sparer både menneskene det gjelder og samfunnet for store belastninger.

Mer om yrker og kreft her.

Fokus på forebygging

1100 personer får yrkesrelatert kreft hvert år. Med tilstrekkelig opplæring, gode rutiner og riktig bruk av verneutstyr kunne mange av tilfellene vært unngått. Kreftforeningen vil nå intensivere arbeidet med å forebygge.

– For Henry har det virkelig kostet å kjempe denne kampen. Han har gjort det for alle som kommer etter ham, og det står det stor respekt av. Nå skal vi fortsette jobben med å sikre at brannfolk får den beskyttelsen de fortjener, avslutter Ingrid Stenstadvold Ross.

Denne dommen viser at loven ikke tar vare på dem som tar vare på oss, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Støtt vårt arbeid

Jo flere vi er, jo mer kan vi få til. Takket være våre medlemmer og givere kan vi stadig vinne nye seire i arbeidet for alle som rammes av kreft. Sammen skaper vi håp og resultater.

Var dette nyttig?