Når jobben blir livsfarlig

Når jobben blir livsfarlig

Kreftsykdommer er den viktigste årsaken til yrkesrelatert død, og utgjør over halvparten av yrkesdødsfall i vestlige land. Mye kan gjøres for å minske risikoen, både fra arbeidsgiver, myndighetene og den enkelte.

Kunnskap er ditt viktigste verneutstyr

Jobben kan bli farlig uten kunnskap om kreftfremkallende stoffer.

 1. Be om opplæring, gode rutiner, og bruk riktig verneutstyr!
 2. Tenk alltid sikkerhet! Er du i tvil, snakk med leder, verneombud, tillitsvalgt eller kollegaer.
 3. Er du bekymret, varsle på rett måte. Arbeidstilsynet gir svar på hvordan.
 4. Blir du ikke tatt på alvor internt, kan du tipse Arbeidstilsynet anonymt, om egen eller andres arbeidsplass

Tror du din kreftsykdom skyldes jobben?

Rundt 1100 personer får yrkesrelatert kreft i Norge hvert år. De fleste er menn. Hva gjør du hvis du tror dette gjelder deg?

 1. Snakk med arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal melde mistanke til NAV og Arbeidstilsynet.
 2. Informer fastlege eller sykehuslege. De skal melde mistanke til Arbeidstilsynet, og vurdere om du bør henvises til arbeidsmedisinsk utredning.
 3. Du kan også selv melde fra til NAV.
 4. Vurder om du vil søke yrkesskadeerstatning (nav.no).

Mest risikoutsatte grupper for yrkesrelatert kreft

 • brannfolk og feiere
 • ansatte i bygg- og anlegg,
 • offshoreansatte i petroleumsindustrien
 • industri
 • kokker
 • frisører
 • de som har mye og jevnlig nattarbeid

Kilde: Ingvild Berg, spesialrådgiver forebygging (Kreftforeningen)

Asbest i hvilemodus er trygt, men på frifot er det livsfarlig!
Asbest i hvilemodus er trygt, men på frifot er det livsfarlig!

De vanligste kreftfremkallende faktorer er

 • asbest
 • benzen
 • dieseleksos
 • kjemikalier
 • ulike typer støv
 • radon
 • langvarig natt- og skiftarbeid

Kilde: Lill Thorsen, spesialrådgiver forebygging (Kreftforeningen)

Rådgiver Terje med headset sitter foran en pc

Snakk med oss om kreft

Vi er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i.

Var dette nyttig?