Norge på andre plass i verden i dødelighet av føflekkreft

Selv om forekomsten av melanom, også kalt føflekkreft, er generelt høy i Skandinavia, er det kun Norge som har pallplassering når det gjelder dødsfall.

En av grunnene til at nordmenn kommer dårlig ut på statistikken over dødelighet som følge av melanom, er at det oppdages for sent.

Melanom har økt kraftig blant både kvinner og menn de siste ti-årene, men flere menn enn kvinner dør av denne sykdommen. Sammenligner vi oss med nordiske land, ser vi urovekkende tendenser. For selv om forekomsten er like høy blant nordiske menn, så er dødeligheten av melanom i Norge mer enn 40 prosent høyere enn i de andre nordiske landene, viser tall fra Kreftregisteret og Nordcan.

På verdensbasis er Norge på andre plass når det kommer til dødelighet som følge av melanom, kun slått av New Zealand, ifølge Global Cancer Observatory.

– Dette er en pallplassering vi ikke vil ha, og vi må gjøre mer for å oppdage kreften tidligere, spesielt blant menn. Derfor løfter vi dette frem, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Oppdages for sent

– Menn er sannsynligvis ikke like raske som kvinner til å oppdage hudforandringer, mener forsker Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret. Foto: Kreftregisteret

Årsaken til melanom er i hovedsak eksponering for UV-stråling fra sol og solarium. Den sterke økningen i forekomst skyldes sannsynligvis endring i solvaner, særlig blant menn i aldersgruppen over 50 år.

Forsker Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret har forsøkt å finne årsaker til hvorfor Norge kommer dårlig ut på statistikken over dødelighet.

– Vi fant at menn har tykkere svulst ved diagnosen, sammenlignet med kvinner, og at de oftere har spredning, sier Robsahm, og legger til at hun ikke tror at legemangel er årsaken:

– Tilgangen til lege er jo lik for begge kjønn. Jeg tror heller at menn ikke er like raske som kvinner til å oppdage hudforandringer, og at et melanom derfor får vokse uforstyrret i lengre tid hos enn mann enn hos en kvinne, slik at sykdommen derfor er mer alvorlig når den oppdages.

Føflekk-typen man skal være ekstra obs på

Kjennetegn for melanom er oftest at en flekk vokser og får ujevn form og farge, mens for noen melanomer er det annerledes. En undergruppe som kalles nodulært melanom, er årsaken til over halvparten av melanom-dødsfallene.

Kjennetegn for melanom er oftest at en flekk vokser og får ujevn form og farge.

– Nodulært melanom fremstår som en forhøyet knute eller kul, og ofte med en mørk farge. Det er viktig å være oppmerksom også på en slik hudforandring, for her kan spredning skje raskt, sier Katarina Zak Stangeland, leder av Hudlegeforeningen.

Andelen melanomer som er av denne typen er høyere i Norge enn i sammenlignbare land, ifølge Robsahm.

– Det kan også være med å forklare vår høye dødelighet, forklarer hun.

Det er viktig å gå til fastlegen hvis:

  • en føflekk forandrer form og farge, ved at den
    • blir større enn før, i tykkelse eller i bredden
    • endrer form og får ujevne kanter
    • endrer farge, ofte med brunsvarte partier
  • en føflekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro.

Vanskelig å vurdere selv

At det kan være vanskelig å vite hva som er en mistenkelig føflekk, og når man burde oppsøke lege, bekreftes i en ny Solvaneundersøkelse fra Kreftforeningen og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Bare 4 av 10 mener de kan vurdere selv om de bør gå til legen med en føflekk.

– Alle former for hudkreft viser seg oftest som en hudforandring. Derfor er det viktig å kjenne kroppen sin. Hvis det er en endring i huden som skiller seg ut, og som du er usikker på, er det viktig å få den sjekket så raskt som mulig. Ta kontakt med fastlegen din, oppfordrer Mari Sandvold, daglig leder i Melanomforeningen.

Var dette nyttig?